Aktualności
Badania
11 Czerwca
Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska (1), www.cept.wum.edu.pl (2)
Opublikowano: 2019-06-11

Kolejnych dwóch biologów molekularnych z Polski w EMBO

Do grona członków Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) dołączyło kolejnych 56 wybitnych naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi. Wśród nowo wybranych jest dwóch Polaków: prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz dr hab. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Prof. Andrzej Dziembowski (na fot. z lewej) jest biologiem molekularnym, biochemikiem i genetykiem. Studiował i uzyskał stopień doktora na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wciąż prowadzi zajęcia ze studentami. Kieruje niezależnym laboratorium w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Przez kilka lat pracował w Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette. Zdobył prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz granty 6. i 7. Programu Ramowego UE. Za swoje prace otrzymał dwie Nagrody Premiera, Nagrodę Narodowego Centrum Nauki oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Publikował artykuły naukowe w prestiżowych czasopismach z zakresu biologii molekularnej: „Nature”, „Cell”, „Nature Structural and Molecular Biology”, „Nature Communications”, „Genes and Development”, „Molecular Cell”, „EMBO Journal” czy „EMBO Reports”. Jest współautorem wielu artykułów przeglądowych w recenzowanych czasopismach międzynarodowych i rozdziałów w specjalistycznych książkach.

Z kolei dr hab. Marcin Nowotny kieruje Laboratorium Struktury Białka w MIBMiK, gdzie stosuje metody biologii strukturalnej do określenia mechanizmów utrzymania i przetwarzania informacji genetycznej. Na prowadzenie swoich badań zdobył prestiżowe granty – m. in. z European Research Council, Howard Hughes Medical Institute i Wellcome Trust (dwukrotnie). Nowotny ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie w pracowni kierowanej przez prof. Jacka Kuźnickiego. Podczas prac nad doktoratem zajmował się badaniami białek wiążących jony wapnia. W latach 2003–2008 pracował w Narodowych Instytutach Zdrowia w Bethesda w USA w pracowni kierowanej przez Wei Yang. Podczas pobytu w USA używał metod krystalograficznych do badania enzymów działających na kwasach nukleinowych. Jego największym osiągnięciem było określenie struktury przestrzennej RNazy H związanej do kwasu nukleinowego. W roku 2008, po wygraniu międzynarodowego konkursu, dr Nowotny został kierownikiem pracowni w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Wraz z prof. Andrzejem Dziembowskim oraz dr. hab. Marcinem Nowotnym grupa polskich członków EMBO liczy już 14 osób. Wcześniej do grona tego wybrano: prof. Magdalenę Bogutę, prof. Janusza M. Bujnickiego, prof. Agnieszkę Chacińską, prof. Artura Jarmołowskiego, prof. Mariusza Jaskólskiego, prof. Leszka Kaczmarka, prof. Magdę Konarską, prof Andrzeja B. Legockiego, prof. Krzysztofa Liberka, prof. Martę Miączyńską, prof. Jacka Otlewskiego i prof. Macieja Żylicza.

Nowi członkowie EMBO pochodzą z 22 państw, najwięcej jest Brytyjczyków (12), Francuzów (7) i Szwajcarów (6). EMBO zrzesza 1800 światowej klasy naukowców zajmujących się biologią molekularną. Wspiera rozwój badań w tej dziedzinie, m.in. poprzez finansowanie stypendiów, warsztatów i grantów dla naukowców na różnych etapach ich kariery. Członkowie EMBO są aktywnie zaangażowani w realizację inicjatyw organizacji, służąc Radzie, komisjom i zespołom redakcyjnym, oceniając wnioski o dofinansowanie z EMBO, poprzez mentoring młodych naukowców oraz mają także wpływ na działania prowadzone przez organizację.

MK

Źródło: MIBMiK, www.eksperyment.gdynia.pl, FnP

Pełna lista członków EMBO wybranych 11 czerwca

Dyskusja (0 komentarzy)