Aktualności
Badania
12 Marca
Janusz Bujnicki, fot. MIBMiK
Opublikowano: 2024-03-12

Dzięki polskim naukowcom coraz lepiej rozumiemy koronawirusy

Fundamentalnego odkrycia dla zrozumienia podobieństw w funkcjonowaniu betakoronawirusów dokonali naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ustalone przez nich struktury przestrzenne w cząsteczkach RNA wirusów mogą w przyszłości przyczynić się do powstania nowych leków przeciwwirusowych.

Badacze z MIBMiK i UJ, we współpracy z Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) w Madrycie, dokonali znaczącego odkrycia dotyczącego czterech głównych typów betakoronawirusów, w tym śmiertelnie groźnych SARS-CoV-2 i MERS oraz OC43 wywołującego przeziębienia. Naukowcy przeprowadzili analizę cząsteczek kwasu rybonukleinowego (RNA) – genetycznego materiału tychbetakoronawirusów. Sekwencje nukleotydowe RNA koronawirusów, liczące około 30 tysięcy nukleotydów, znacząco się od siebie różnią. Szczegółowe analizy skupiły się na zbadaniu struktury przestrzennej i dynamiki około 500 nukleotydów na samym początku wirusowego RNA (tzw.  koniec 5′), który odgrywa kluczową rolę w namnażaniu wirusów w zainfekowanych komórkach.

Końce 5′ genomowego RNA czterech różnych koronawirusów zostały zbadane z użyciem zaawansowanych technik biochemicznych, biofizycznych i bioinformatycznych, w tym próbkowania chemicznego, mikroskopii krioelektronowej, mikroskopii sił atomowych oraz modelowania komputerowego. Wyniki wykazały obecność bardzo podobnych elementów strukturalnych, mimo tego, że są one tworzone przez odmienne sekwencje nukleotydowe w RNA różnych betakoronawirusów.

Odkrycie to ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia podobieństw  w funkcjonowaniu betakoronawirusów – przekonuje prof. Janusz Bujnicki z MIBMiK, kierownik projektu. – Ustalone przez nas struktury przestrzenne w cząsteczkach RNA wirusów mogą w przyszłości przyczynić się do powstania nowych leków przeciwwirusowych.

Znaczenie opublikowanego odkrycia wykracza poza zrozumienie wirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnego za pandemię COVID-19, rzucając nowe światło na molekularne mechanizmy działania wszystkich koronawirusów. Wyniki opublikowało czasopismo Nucleic Acids Research.

MK, źródło: MIBMiK

Dyskusja (0 komentarzy)