Aktualności
Badania
19 Grudnia
Fot. Paweł Jankowski
Opublikowano: 2022-12-19

Efekty pracy doktorskiej do zastosowania w przemyśle stoczniowym

Pionierski projekt oczyszczania spalin emitowanych przez duże jednostki morskie powstał w ramach pracy doktorskiej na Politechnice Białostockiej. To pierwszy doktorat wdrożeniowy na Wydziale Mechanicznym tej uczelni.

Przedmiotem rozprawy doktorskiej Mateusza Kędzierskiego są systematyczne badania eksperymentalne oraz modelowanie pracy niskoprężnych strumienic cieczowo-gazowych w kontekście możliwej aplikacji takich urządzeń w systemach oczyszczania gazów spalinowych emitowanych przez statki. Chodzi przede wszystkim o emisję tlenków siarki, których akceptowalna objętość zmniejszyła się siedmiokrotnie. Nowe zasady wymuszają stosowanie nowoczesnych i skutecznych skruberów, czyli urządzeń oczyszczających spaliny w specjalnej komorze.

To bardzo innowacyjne podejście, mamy cały pakiet własnych technologii, w tym między innymi technologię kompaktowych skruberów strumienicowych – podkreśla promotor pracy prof. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej. – Realizując tę pracę demonstrujemy, że Politechnika Białostocka nie jest uczelnią regionalną, tylko funkcjonuje w skali całego kraju, skoro realizuje trzy duże projekty z dobrą stocznią. Nasz doktorant uczestniczył w projektach, które są nagradzane w skali międzynarodowej, jest cenioną i  rozpoznawaną osobą w tym środowisku. To dla nas wszystkich bardzo dobra wizytówka!

Doktorat wdrożeniowy realizowany był przy udziale Stoczni Marine Projects w Gdańsku. Opiekunem pomocniczym w przewodzie doktorskim był mgr inż. Tadeusz Zieliński – dyrektor techniczny stoczni.

Liczymy, że wspólne przygotowanie obrony pracy doktorskiej to początek współpracy. Przekazaliśmy na rzecz pływającego laboratorium silnik – najpierw o mocy 40 kW, a ostatecznie na dachu jednostki zamocowaliśmy 250 kW silnik – to pozwoliło ekstrapolować wyniki badań – wyjaśnia Zieliński.

W ramach pracy doktorskiej mgr inż. Mateusz Kędzierski zrealizował systematyczne badania eksperymentalne urządzeń strumieniowych cieczowo-gazowych oraz opracował narzędzia do predykcji parametrów wydajnościowych w zakresie niskoprężnych parametrów pracy. Dzięki takiemu narzędziu można zaprojektować efektywne wydajnościowo, a zarazem kompaktowe urządzenia przeznaczone do oczyszczania gazów spalinowych.

Zasadnicza część prac odbywała się w naszych laboratoriach, ale warto podkreślić, że głównie pracujemy poza uczelnią – potwierdza prof. Butrymowicz. – Mamy laboratoria pływające, część układów jest zamontowana na jachcie motorowym – najwięcej badań było realizowanych na terenie stoczni!

Warto podkreślić, że efekty prac badawczych podejmowanych w ramach pracy doktorskiej znalazły zastosowanie praktyczne w przemyśle stoczniowym. Autor dysertacji na co dzień zajmuje się m.in. projektowaniem systemów okołookrętowych, a także projektowaniem instalacji cieplno-przepływowych. Jego projekty instalacji rurociągowych znajdują się na jednym z większych superjachtów wybudowanych w Polsce.

Podczas projektowania instalacji okołookrętowych zajmowałem się projektowaniem instalacji wszelkiego rodzaju – od instalacji paliwa dostarczanego do jednostek napędowych to jest silników spalinowych, agregatów prądotwórczych, poprzez instalacje sanitarne w tym odprowadzania ścieków w systemach grawitacyjnych oraz podciśnieniowych, czy też rozprowadzenia c.w.u, skończywszy na instalacji HVAC czy też urządzeń cieplnych na jednostkach morskich – wylicza. – Chciałbym zaznaczyć, że podczas projektowania należy wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu szeroko pojętej energetyki cieplnej, a także wykazać się praktycznym podejściem do tematu pod kątem obsługi instalacji. Poza wiedzą stricte techniczną należy współpracować z zespołem, podchodzić do tego trochę jak ekonomista, a także menadżer – dodaje projektant instalacji jachtu morowego „Viatoris” oraz „Ace” wyprodukowanych przez stocznię Conrad z Gdańska.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)