Aktualności
Badania
19 Lipca
Fot. Michela Gaudiello
Opublikowano: 2019-07-19

Etiopia nowym kierunkiem badań archeologów z UW

Naukowcy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczną jesienią prace wykopaliskowe w etiopskim regionie Tigray, graniczącym z Sudanem i Erytreą. Badania mogą przyczynić się do ustalenia lokalizacji starożytnej krainy Punt.

Projekt, który będzie realizowany na nieeksplorowanym dotychczas przez stołecznych archeologów terenie, jest efektem współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Mekele. Kierownikiem przedsięwzięcia została włoska badaczka dr Michela Gaudiello, mająca doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych w Etiopii. Pracowała m.in. z misjami niemieckimi, przede wszystkim nad materiałem z okresu Aksum (I–VII wiek n.e.) oraz przedaksumickim (I tysiąclecie p.n.e.). Jej znajomość materiału archeologicznego i zagadnień historycznych jest kluczowa podczas wyboru miejsc przyszłych badań pierwszego polskiego projektu wykopaliskowego w Etiopii. Zaangażowanie CAŚ UW w badania jest naturalnym rozszerzeniem zainteresowań badawczych polskich uczonych zajmujących się Afryką Północno-Wschodnią.

– Afryka Północno-Wschodnia w starożytności i średniowieczu, choć podzielona na kilka organizmów politycznych, stanowiła wspólnotę kulturową. Mówiące różnymi językami społeczności były ze sobą w stałym kontakcie rywalizując lub współpracując np. od Późnego Antyku kościoły Egiptu, Nubii (Sudan) i Aksum (Erytrea i Etiopia) podlegały biskupowi Aleksandrii. Region ten w pewnych momentach historii był centrum cywilizacyjnym dla Europy, Afryki i Azji Zachodniej – mówi dr Artur Obłuski, p.o. dyrektora CAŚ UW.

W projekcie weźmie udział międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół specjalistów – filologów, historyków, topografów, specjalistów GIS, ale planowana jest też szeroka współpraca pomiędzy polskimi ośrodkami.

– W ramach programu rozwoju badań będziemy współpracować też z innymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego, jak np. mającym wieloletnie tradycje badań nad Etiopią Wydziałem Orientalistyki. Chcielibyśmy jednak, aby w projekcie uczestniczyli także uczeni z innych polskich ośrodków badawczych, którzy wniosą do przedsięwzięcia swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie – wyjaśnia dr Obłuski.

Dr Gaudiello wraz z dr. Obłuskim przeprowadzili wstępne badania powierzchniowe w północno-wschodniej części regionu Tigray. Były one kluczowe dla prac nad harmonogramem tego wieloletniego projektu. Wybrano dwa stanowiska do badań archeologicznych: Debre Gergis – ważny punkt na szlakach handlowych do Aksum i Mekele, z zachowanym kościołem oraz m.in. widoczną na powierzchni dużą stelą; oraz Mifsas Baḥri, gdzie dr Gaudiello pracowała już na terenie bazyliki z misją Uniwersytetu w Heidelbergu. Na jednym z tych stanowisk prace wykopaliskowe w ramach projektu CAŚ UW rozpoczną się już jesienią tego roku. Planowane są także prace w zachodniej części prowincji Tigray.

– Rejon ten został wytypowany jako obszar przyszłych badań właśnie ze względu na to, że bardzo niewiele o nim wiadomo – tłumaczy dr Gaudiello. Naukowcy chcą poznać tamtejszą kulturę i jej powiązania z Sudanem i Erytreą na przestrzeni dziejów.

Badania te mogą przyczynić się do ustalenia lokalizacji starożytnej krainy Punt, która nie została dotychczas jednoznacznie stwierdzona.

źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)