Aktualności
Badania
16 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-12-16

Etnocentryzm konsumencki pod lupą naukowca UKSW

Czy aktualna sytuacja pandemiczna, której efektem był tzw. lockdown gospodarczy, wpływa na postawy konsumenckie przejawiające się wzrostem poziomu etnocentryzmu? Zbada to naukowiec z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na realizację projektu „Identyfikacja rozwoju etnocentryzmu konsumenckiego w czasie pandemii” dr Dariusz Karaś z Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymał prawie 50 tys. zł w ramach konkursu MINIATURA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Celem jego badań jest weryfikacja czy aktualna sytuacja pandemiczna, której efektem był tzw. lockdown gospodarczy, wpływa na postawy konsumenckie przejawiające się wzrostem poziomu etnocentryzmu. W szczególności zaś, czy generowanie konkretnych emocjonalnych komunikatów skłania konsumentów do wspierania rodzimej gospodarki. Badaniem objęte zostaną kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej i Południowej.

W okresie kryzysów często pojawiają się kampanie promujące kupowanie rodzimych produktów, co jest postrzegane i przedstawiane jako czynnik warunkujący wzrost gospodarczy i przeciwdziałający kryzysowi. Wnioski z dotychczasowych badań sugerują, że w przypadku zagrożenia gospodarczego kraju, co sugerują informacje o spadku dynamiki PKB, a z czym mamy do czynienia w czasie kryzysu pandemicznego, społeczeństwo może odczuwać potrzebę wsparcia krajowej gospodarki poprzez zakup rodzimych produktów. Jak wyjaśnia dr Karaś w czasach trudnych dla gospodarki i związanymi z tym zawirowaniami na rynku, szczególnego znaczenia dla decyzji zakupowych nabiera pochodzenie produktów.

Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów i przekonani, że wybór produktów krajowych wpływa korzystnie na rozwój gospodarki i poprawę sytuacji ekonomicznej społeczeństwa. Pytaniem otwartym pozostaje, jak przekonać konsumenta do zakupu regionalnych produktów. Na tym skupia się właśnie mój projekt, którego wyniki pozwolą na określenie jaka kampania – nastawiona na ukazywanie korzyści dla gospodarki czy zagrożeń dla społeczeństwa – przekona bardziej do zakupywania produktów krajowego pochodzenia – wyjaśnia.

Dr Dariusz Karaś jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorem nauk ekonomicznych specjalności ekonometria, obecnie wicedyrektorem Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista ds. analiz i ekspert oceny projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Prowadzi badania z obszaru ekonomii behawioralnej z zastosowaniem narzędzi teorii gier w kontekście optymalności i racjonalności alokacji zasobów oraz czynników determinujących nieracjonalne decyzje.

źródło: UKSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)