Aktualności
Badania
15 Stycznia
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2019-01-15

Fermy tlenowe kontra efekt cieplarniany

Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego opatentowali urządzenie do intensywnego pochłaniania dwutlenku węgla. Być może dzięki ich pomysłowi uda się zahamować efekt cieplarniany.

Najważniejszym gazem absorbującym ciepło na Ziemi jest para wodna. Razem z chmurami odpowiada za 66–85% efektu cieplarnianego. Dwutlenek węgla to wprawdzie „tylko” 9–26% efektu, ale obserwowana obecnie koncentracja CO2 w atmosferze ziemskiej jest najwyższa od 650 tys. lat. Jeszcze inne wyliczenia sugerują, że zawartość CO2 nie była tak wysoka, jak teraz od 20 milionów lat! Z tego powodu uczeni przestrzegają, że grozi nam kataklizm w postaci coraz szybszego ocieplania klimatu. Takie zjawisko w dziejach Ziemi miało już miejsce, lecz spowodowane było czynnikami naturalnymi, a nie przez człowieka, emitującego do atmosfery coraz więcej CO2. Dla wielu gatunków roślin i zwierząt globalne ocieplenie to definitywny koniec. Naukowcy poszukują więc sposobów na organicznie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Pracownicy Katedry Inżynierii Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku UWM: prof. Mirosław Krzemieniewski, prof. Marcin Zieliński i prof. Marcin Dębowski, opatentowali niedawno urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2.

W tej chwili najpowszechniejszą metodą ograniczania emisji CO2 do atmosfery jest jego składowanie pod ziemią w pustych komorach powstałych po wypompowaniu z nich gazu ziemnego. Jest to sposób kosztowny i niestety niepewny. Nikt nie da gwarancji, że kiedyś na skutek ruchów tektonicznych nie powstanie w skorupie ziemskiej szczelina, przez którą CO2 wyleci na powierzchnię. Ponieważ gaz ten jest cięższy od powietrza, zalegnie wokół wycieku, a wtedy wszystkie organizmy zwierzęce łącznie z człowiekiem czeka śmierć bądź – w najlepszym przypadku – zatrucie. Są firmy, które proponują zatapianie CO2 w pojemnikach na dnie oceanów, ale na ten sposób też nie jest pewny. W latach siedemdziesiątych XX wieku amerykańscy badacze próbowali do wychwytywania CO2 wykorzystać glony. Sposób okazał się skuteczny, ale z kolei ich hodowle wymagały znacznych powierzchni. Tak wielkich, że nawet w USA, w których przestrzeni nie brakuje, zaniechano go. Amerykańskim tropem poszli jednak uczeni z olsztyńskiego Kortowa.

– Opracowaliśmy sposób koncentracji glonów. Glony wychwytujące CO2 w Ameryce tworzyły w rektorach zawiesinę. My przygotowaliśmy z nich koncentrat i opracowaliśmy technologię zamykania ich w kapsułkach wykonanych z pewnego rodzaju organicznego żelu. Dzięki temu instalacje powstałe według naszego pomysłu nie muszą wcale być duże – wyjaśnia prof.  Krzemieniewski, kierownik zespołu badawczego.

Glonom do życia nie potrzeba wiele: ciepło, światło, CO2 i pożywka. Czym je karmić – wiadomo. CO2 i ciepło doprowadzi z kolei instalacja. Ale światło? Okazuje się, że wykorzystany do tego będzie światłowód. Co tak hodowane glony dają w wyniku przemiany materii? Czysty tlen. Na dodatek nadmiar glonów, które będą się bujnie namnażać w fermie tlenowej, można użyć jako cennego surowca do produkcji nawozu organicznego, paszy czy oleju. Prekursorska laboratoryjna instalacja zadziałała. Patenty, zarówno polski, jak i europejski, już są. Co dalej?

– We współpracy z naszym Centrum Innowacji i Transferu Technologii złożyliśmy wnioski patentowe w Chinach i w Rosji oraz w kilku krajach europejskich. Naszym celem jest komercjalizacja patentu. Ma on duże szanse na wdrożenie, ale do tego potrzebna jest instalacja pilotażowa. Nasza uczelnia nie ma na to pieniędzy. Liczymy na to, że uda nam się zainteresować gospodarkę – elektrownie węglowe, ciepłownie. Nasz sposób wytwarzania tlenu mógłby stać się tak powszechny, jak choćby oczyszczalnie ścieków – dodaje prof. Marcin Zieliński.

Lech Kryszałowicz

Dyskusja (0 komentarzy)