Aktualności
Badania
18 Lutego
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2019-02-18

Filolog z UŚ tłumaczy dialogi Lukiana

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego otrzymał grant Loeb Classical Library Foundation (Harvard University) na tłumaczenie dialogów Lukiana.

Projekt dotyczy nowego polskiego, komentowanego tłumaczenia wybranych utworów wybitnego starożytnego satyryka z II wieku po Chrystusie wraz z zachowanymi bizantyńskimi scholiami do jego tekstów. Zgodnie z życzeniem założyciela Loeb Classical Library – Jamesa Loeba – dochody ze sprzedaży wydań greckich i łacińskich tekstów publikowanych przez Harvard University Press przeznaczane są na badania nad literaturą i kulturą antyku. Stypendia przyznawane naukowcom przez fundację wspierają zarówno działalność badawczą, publikacje, jak i inne projekty z zakresu studiów klasycznych. Wysokość dofinansowania może wynosić od 1 tys. do 35 tys. dolarów.

Prof. Przemysław Marciniak jest kierownikiem Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum, pełni także funkcję koordynatora Byzantine Reception Network – sieci naukowej finansowanej ze środków nagrody przyznanej przez Alexander von Humboldt Stiftung. Dwukrotnie otrzymał The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship – w roku 2012 jako „junior fellow”, a w 2018 roku w kategorii „doświadczony badacz” („senior fellow”), jest również laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Willhelm Bessel-Forschungspreis” (2017 r.) przyznawanej przez Fundację Alexandra von Humboldta uznanym naukowcom spoza Niemiec. Pracował i przebywał na długoterminowych stażach badawczych w Belfaście, Berlinie, Paryżu, Uppsali, Waszyngtonie i Princeton.

Źródło: UŚ

 

Dyskusja (0 komentarzy)