Aktualności
Badania
24 Września
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2019-09-24

Grant naukowy Fundacji DKMS dla dr Agaty Szade

Dr Agata Szade z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego została laureatką 1. edycji konkursu o grant naukowy Fundacji DKMS dla młodych naukowców. Nagrodę wręczono podczas 28. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi.

Dr Agata Szade pracuje nad nową metodą mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku do krwi. Najczęściej stosowaną strategią pozyskiwania krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepiania jest obecnie mobilizacja przy pomocy rekombinowanego czynnika G-CSF. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 300 tys. złotych badaczka z Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ zamierza znaleźć sposób na opracowanie nowej, skuteczniejszej metody mobilizacji komórek, która pozwoli na uzyskiwanie większej ilości krwiotwórczych komórek macierzystych od dawców.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. W ciągu 10 lat zarejestrowała prawie 1,5 mln potencjalnych dawców. Działania DKMS opierają się przede wszystkim na wspieraniu osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny, a także promowaniu nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)