Aktualności
Badania
13 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-13

Granty Interwencyjne po raz drugi

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła drugą edycję programu Granty Interwencyjne. Na dofinansowanie, nawet do 300 tys. zł, mogą liczyć naukowcy, których projekty mogą przyczynić się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów.

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Granty Interwencyjne NAWA umożliwiają naukowcom zebranie danych naukowych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie skutków lub znaczenia jakiegoś zjawiska lub wydarzenia w możliwie jak najszybszym terminie po jego wystąpieniu. Dzięki temu program zwiększa szasnę naukowców na to, by rozwiązywać aktualne problemy badawcze i odpowiadać na pojawiające się cywilizacyjne wyzwania – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Dodaje, że proces ubiegania się o grant jest uproszczony: wnioski naukowców oceniane są na bieżąco, a decyzja o przyznaniu finansowania zapada szybko. Średni czas oczekiwania w pierwszej edycji wyniósł 22 dni.

Program Granty Interwencyjne NAWA uzupełnia istniejącą już ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą bowiem obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania. A ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Nabór wniosków w drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA prowadzony jest w dwóch terminach: od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku oraz od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Wnioski przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA. Budżet drugiej edycji programu to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść do 300 tys. zł.

Pierwsza edycja programu została ogłoszona jesienią 2020 roku. W jej ramach wyłoniono do finansowania 10 projektów spośród 84 złożonych wniosków. Dziewięć dotyczyło badań związanych z pandemią COVID-19, a jeden poświęcony był ochronie światowego dziedzictwa UNESCO na terenie Tarnowskich Gór.

MK, źródło: NAWA

Ogłoszenie drugiej edycji programu oraz pozostałe dokumenty

Dyskusja (0 komentarzy)