Aktualności
Badania
16 Marca
Opublikowano: 2021-03-16

GUMed współtworzy europejską platformę histopatologiczną

Gdański Uniwersytet Medyczny został partnerem w europejskim projekcie cyfrowej histopatologii BIGPICTURE. Przedsięwzięcie realizowane przez blisko 50 konsorcjantów otrzymało dofinansowanie z programu Horyzont 2020 w wysokości prawie 70 mln euro. 

Projekt, którego koordynatorem jest Stichting Katholieke Universiteit z holenderskiego Nijmegen, ma na celu rozwój telepatologii poprzez stworzenie pierwszej tego typu europejskiej platformy łączącej cyfrowe repozytorium preparatów immuno-/histologicznych (WSI – whole slide imaging) z informatycznymi narzędziami do analizy obrazu, obejmującymi zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Przedsięwzięcie ma się stać katalizatorem cyfrowej transformacji w patologii. 

Wiele chorób jest nadal diagnozowanych, monitorowanych i częściowo badanych na podstawie próbek biologicznych, które zostały osadzone na szkiełku i zbadane pod mikroskopem. Dziś analizę tę wykonuje człowiek, ale co by było, gdyby slajdy można było zeskanować i przeanalizować przy użyciu sztucznej inteligencji? A do tego, gdyby można je było umieścić w repozytorium i udostępnić społeczności naukowej? – pytają pomysłodawcy projektu BIGPICTURE.

Inicjatywę podzielono na cztery główne etapy: od stworzenia infrastruktury informatycznej do przechowywania, udostępniania i przetwarzania obrazów, przez aspekty prawne i etyczne dla zapewnienia poufności danych, po stworzenie cyfrowego repozytorium 3 mln obrazów preparatów immuno-/histologicznych będących źródłem danych dla opracowania eksperckich oprogramowań IT wspierających diagnostykę. Projekt będą realizować europejscy liderzy w dziedzinie patologii obliczeniowej we współpracy z ośrodkami posiadającymi dostęp oraz kompetencje w digitalizowaniu zasobów histologicznych. Ze strony GUMed w prace zaangażowany zostanie Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej. Dotychczasowe osiągnięcia zespołu w tworzeniu eksperckich rozwiązań telemedycznych w dziedzinie obrazowania zaowocowały zaproszeniem gdańskiej uczelni do projektu, który połączy środowiska patologów, badaczy, twórców sztucznej inteligencji, pacjentów i partnerów branżowych. W skład konsorcjum weszło w sumie blisko 50 podmiotów z całej Europy.

Projekt rozpoczął się w lutym i potrwa do stycznia 2027 roku. Inicjatywa jest finansowana z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Jej wartość to prawie 70 mln euro.

MK, źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)