Aktualności
Badania
29 Listopada
Fot. Barbara Patlewicz
Opublikowano: 2021-11-29

Historycy z USz pokazują lwowskie cmentarze w nowej odsłonie

Z inicjatywy historyków z Uniwersytetu Szczecińskiego uruchomiona została strona internetowa Cmentarza Janowskiego we Lwowie. To przykład, jak nowoczesne technologie mogą pomóc w prezentacji wyników badań historycznych.

Cmentarz Janowski we Lwowie to jedna z największych polsko-ukraińskich nekropolii na Wschodzie, druga co do wielkości po Cmentarzu Łyczakowskim. Ponad 45-hektarowy cmentarz znajduje się przy Rogatce Janowskiej, na północny zachód od Śródmieścia. Jak podają naukowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, pochowano tam około 200 tys. Polaków – przede wszystkim ludność cywilna, ale tez wielu żołnierzy poległych w walkach o Lwów w latach 1918–1920, lotników z okresu międzywojnia i ofiar II wojny światowej. Pierwsze pogrzeby na tej nekropolii odbyły się 5 sierpnia 1888 roku.

W ramach realizacji grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt.: „Lapides clamabunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe” szczecińscy badacze – prof. dr. hab. Ryszard Tomczyk i dr Barbara Patlewicz – zinwentaryzowali wszystkie zachowane na cmentarzu groby z inskrypcją w języku polskim, dokonali kwerendy w miejscowych archiwach oraz przejrzeli prasę z przełomu XIX i XX wieku (w większości zachowaną jedynie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka). Niezwykle cenne okazały się również informacje przekazane przez bliskich i członków rodzin osób pochowanych na nekropolii. Zebrane dane i dokumentacja fotograficzna pozwoliły opracować i uruchomić stronę internetową Cmentarza Janowskiego. Zintegrowany jest z nią geoportal, który umożliwia wyszukiwanie informacji o osobach pochowanych, pozwala w przybliżeniu lokalizować groby, a także przyjrzeć się zachowanym nagrobkom, dzięki bogatej galerii fotografii prezentujących zabytki sztuki sepulkralnej według stanu na koniec stycznia 2018 roku.

Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane m.in. w dwutomowej monografii pt. Cmentarz Janowski we Lwowie: polskie dziedzictwo narodowe, która w 2017 roku została uhonorowana Nagrodą im. Oskara Haleckiego w konkursie „Książka Historyczna Roku”.

Od 2018 r. naukowcy z Instytutu Historii US realizują kolejny projekt badawczy, który obejmuje cmentarze w takich podlwowskich miejscowościach i dzielnicach Lwowa, jak: Biłohorszcze, Hołosko, Krzywczyce, Kulparków, Lesienice, Lewandówka, Malechów, Pasieki Zubrzyckie, Rudno, Rzęsna Polska i Rzęsna Ruska, Sichów, Skniłów, Sokolniki, Sołonka, Sygniówka, Zamarstynów, Winniki, Zboiska, Zniesienie, Zimna Woda, Zubrza.

MK, źródło: www.cmentarzjanowski.com.pl

Dyskusja (0 komentarzy)