Aktualności
Badania
30 Listopada
Źródło: www.teatrnn.pl/unia-lubelska
Opublikowano: 2021-11-30

Historyczny Geoportal Lublina na łamach „Journal of Cultural Heritage”

Projekt Historycznego Geoportalu Lublina realizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z naukowcami lubelskich uczelni znalazł się na łamach prestiżowego międzynarodowego czasopisma „Journal of Cultural Heritage”. Artykuł poświęcono części portalu dotyczącej okresu Unii Lubelskiej.

W artykule główny nacisk położono na metodykę opracowania cyfrowej rekonstrukcji przestrzeni miasta w XVI wieku oraz technologie WWW wykorzystane podczas publikacji portalu https://teatrnn.pl/unia-lubelska/. Projekt czerpie z bogatego zasobu zbiorów multimedialnych opracowywanych w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, takich jak archiwalia cyfrowe, bazy danych, mapy interaktywne, wizualizacje 3D i animacje komputerowe.

Kluczową rolą Ośrodka jest integracja środowiska akademickiego wokół serii projektów poświęconych historii Lublina i regionu. Materiały gromadzone i wytwarzane przez kolejne pokolenia specjalistów z różnych dyscyplin, stanowią coraz większą i coraz pełniejszą podstawę źródłową do modelowania przestrzeni miasta technikami multimedialnymi i wirtualnymi. Historyczny Geoportal Lublina stanowi swoistego rodzaju ramę faktograficzną, która jest sukcesywnie wypełniana narracjami dotyczącymi autentycznych miejsc i wydarzeń z życia mieszkańców.

Publikacja na łamach Journal of Cultural Heritage wpisuje się w szeroki nurt interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych. Artykuł przygotował zespół autorski w składzie: Jakub Kuna (geograf, Katedra Geomatyki i Kartografii, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS), Jacek Jeremicz (archeolog, koordynator projektu – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”), Dagmara Kociuba (geograf, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS), Rafał Niedźwiadek (archeolog – Archee), Krzysztof Janus (architekt, Politechnika Lubelska), Jacek Chachaj (historyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), przy wsparciu specjalistów z zespołu HGIS.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)