Aktualności
Badania
08 Lipca
Źródło: www.uwr.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-08

HydroProg ostrzeże przed powodziami

Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego zakończyli prace nad nowatorskim systemem wczesnego ostrzegania przed powodziami. Już wkrótce HydroProg będzie wysyłał firmom i instytucjom automatyczne powiadomienia o potencjalnych powodziach i podtopieniach.

System HydroProg opiera się na tzw. prognozie kombinowanej, czyli wypadkowej wielu modeli hydrologicznych. Przewiduje wysoki stan wód dzięki analizie danych na bieżąco zbieranych przez sieć autorskich stacji pomiarowych.

– Zwykle jeden model pokazuje niedoszacowanie, a drugi przeszacowanie. Nasz system w inteligentny sposób bierze od każdego z modeli odpowiednie wartości i łączy je, żeby skonstruować jedną, możliwie wiarygodną prognozę – wyjaśnia prof. Tomasz Niedzielski, kierownik zespołu odpowiedzialnego za powstanie HydroProg.

Od siedmiu lat wrocławscy naukowcy z powodzeniem testują system na ziemi kłodzkiej, na której ryzyko powodzi i podtopień jest szczególnie wysokie z uwagi na górzystość terenu. Stworzyli serwis internetowy dla eksperymentalnej wersji programu. Już teraz mogą z niego korzystać mieszkańcy regionu – wystarczy, że odwiedzą stronę projektu. Naukowcy przeprowadzili pomyślnie również testy systemu w zlewniach górnej i środkowej Odry. Zapewniają, że w przyszłości może on służyć w dowolnym miejscu na Ziemi.

W Kotlinie Kłodzkiej system tworzy prognozy stanu wód z trzygodzinnym wyprzedzeniem. Jest on jednak elastyczny do tego stopnia, że może ostrzegać przed zagrożeniem nawet na trzy doby wprzód. Jaki dokładnie będzie to czas, zależy od charakteru danej zlewni rzecznej – na długookresowe prognozy mogą liczyć te duże oraz położone na nizinach.

Oprócz systemu informatycznego kluczową częścią programu są stacje pomiarowe. W ostatnim czasie rozwinięta na Uniwersytecie Wrocławskim technologia wykazała bardzo wysoką dokładność pomiarów wód zarówno przy niskich stanach wody w rzekach, jak i w czasie przejścia wysokiej fali wezbraniowej.

System został przygotowany do wejścia na rynek w dwóch wersjach. Pierwsza obejmuje dedykowane hydrologiczno-meteorologiczne stacje pomiarowe wraz z osłoną przeciwpowodziową HydroProg, druga, niepełna – samą osłonę, która może działać również w oparciu o dane pochodzące z już istniejących sieci pomiarowych. Program ma dodatkowe zalety w postaci łatwości utrzymania oraz obsługi. To sprawia, że ma szanse stać się narzędziem powszechnie stosowanym w kraju i za granicą, a dzięki temu realnie wpłynąć na zmniejszenie skutków nagłych i intensywnych opadów, które prowadzą do szybkiego wzrostu poziomu wód w rzekach. System powstał dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Aleksandra Draus, źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)