Aktualności
Badania
22 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-07-22

Jaka jest wartość usług świadczonych przez drzewa?

Ile są warte usługi świadczone przez drzewa rosnące w miastach? Odpowiedź na to pytanie będzie można poznać za pomocą specjalnej aplikacji, nad którą pracuje naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego.

Drzewa miejskie świadczą liczne usługi dla ekosystemu miejskiego, m.in. oczyszczają powietrze z dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM 2.5, wyłapują dwutlenek węgla ze spalin, zmniejszają zużycie energii czy ograniczają gwałtowny spływ powierzchniowych wód opadowych. To tylko niektóre z ich zalet. Ile są warte te usługi? Postanowił to sprawdzić dr Zbigniew Szkop z Katedry Mikroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Współczesna ekonomia posiada metody dotyczące badania wartości usług ekosystemowych drzew. Dzięki znajomości tej wartości można lepiej zarządzać i chronić zieleń miejską, a także podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców miast – mówi kierownik projektu „Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie”.

Zajmuje się tematyką ekonomii środowiska od lat, współpracując z przedstawicielami miast oraz organizacji ekologicznych. Podkreśla, że profesjonalnie wykonana wycena usług świadczonych przez drzewa miejskie jest skomplikowana i wymaga fachowej wiedzy dotyczącej ekonomii, a także zebrania dużej ilości danych wejściowych, które nie zawsze są łatwe do pozyskania. Wyceny tego typu są wykonywane głównie przez wąską grupę ekonomistów w Polsce, przede wszystkim pracowników Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej, działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jak pokazały wyniki poprzednich badań, wartość usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa rosnące w Warszawie można oszacować na ok. 1,8 mln zł rocznie.

W ramach kontynuacji tej inicjatywy dr Szkop zaplanował stworzenie aplikacji mobilnej, która umożliwi użytkownikom samodzielne dokonanie wyceny wartości usług świadczonych przez zieleń rosnącą w miastach i miasteczkach na terenie Polski.

Wielokrotnie dostawałem sygnały od osób zainteresowanych zawodowo tematyką zieleni miejskiej, że ich pracę znacznie ułatwiłaby aplikacja mobilna, która dostarczałaby wiedzę na temat wymiernych korzyści z utrzymania zieleni miejskiej. To właśnie na kanwie otrzymanych sygnałów wziął się pomysł, aby zrealizować ten projekt – dodaje.

Ze specjalnie stworzonego kalkulatora będą mogli korzystać edukatorzy ekologiczni, urzędnicy kształtujący zieleń miejską, pracownicy organizacji pozarządowych, a także inne osoby zainteresowane zwiększeniem świadomości ekologicznej mieszkańców polskich miast. Więcej informacji: www.ekonomiadlasrodowiska.pl.

MK, źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)