Aktualności
Badania
08 Września
Źródło: PCI
Opublikowano: 2021-09-08

Ile tłuszczu w mięsie?

Nad rozwiązaniem umożliwiającym innowacyjną analizę tłuszczu śródmięśniowego w mięsie pracują naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej. Na realizację projektu otrzymali grant w wysokości ponad 100 tys. zł z Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Pomysł na opracowanie nieniszczącej, szybkiej i bezkosztowej metody analizy tłuszczu w mięsie zrodził się w wyniku wzajemnych konsultacji naukowych.

W skład naszego zespołu naukowego wchodzą specjaliści z zakresu informatyki, techniki świetlnej i ogólnie definiowanej żywności. Z doświadczenia wiem, że tego rodzaju zespoły wykazują zazwyczaj najwyższą kreatywność – mówi dr inż. Henryk Wachta z Politechniki Rzeszowskiej.

Skonstruowane przez naukowców z Politechniki Rzeszowskiej urządzenie pomiarowe generuje stosunkowo niewielkie koszty, co znacznie zwiększa dostępność na rynku tego rodzaju nowatorskich metod. Urządzenie może stać się alternatywą dla stosowanych współcześnie chemicznych metod weryfikacyjnych pomiaru zawartości tłuszczu śródmięśniowegow mięsie i przyczynić się do wzmocnienia skuteczności kontroli procesów technologicznych produkcji mięsa oraz poszerzyć zakres informacyjny o cechach produktu dla konsumentów. To niewątpliwie ważny element zasad zdrowego żywienia.

Innowacja dla kontrolerów

Projekt opracowany przez zespół z Politechniki Rzeszowskiej znajdzie swoje zastosowanie w jednostkach kontroli jakości żywności firm produkujących żywność i w firmach przetwarzających produkty mięsne do postaci oferowanej konsumentom. Dużym atutem rozwiązania jest to, że pozwala ono oceniać zawartość tłuszczu w mięsie w ramach całej próbki, a nie – jak to ma miejsce w niektórych stosowanych metodach pomiaru – jedynie jej fragment. Obecnie zespół projektowy pracuje nad tym, aby podnieść dokładność pomiarową stanowiska pomiarowego, modyfikując elementy konstrukcji oraz jeszcze bardziej obniżyć koszty jego produkcji.

Projekt naukowców Zakładu Informatyki w Zarządzaniu z PRz zatytułowany „Zastosowanie powierzchniowej analizy rozkładu luminancji w pomiarach zawartości tłuszczu w mięsie” otrzymał dofinansowanie w ramach II naboru do programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych.

Podkarpackie Centrum Innowacji jest jednym z kluczowych facylitatorów ekosystemu innowacji w województwie podkarpackim. Wspieramy uczelnie w rozwijaniu wypracowywanych przez zespoły naukowe wyników badań. Przedstawiony projekt jest bardzo ciekawy pod względem komercjalizacyjnym i posiada duży potencjał wdrożeniowy – ocenia Radosław Krajewski, specjalista ds. rozwoju technologii w Podkarpackim Centrum Innowacji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)