Aktualności
Badania
15 Listopada
Opublikowano: 2019-11-15

Inauguracja działalności konsorcjum TCS AH

Tematyczne Centrum Zagrożeń Antropogenicznych inauguruje swoją działalność. Rolę instytucji wiodącej w konsorcjum pełni Instytut Geofizyki PAN.

W skład konsorcjum, oprócz IGF PAN, wchodzą również trzy inne polskie jednostki: Akademickie Centrum Komputerowe „Cyfronet” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa oraz Polska Grupa Górnicza SA.

Powołanie TCS AH (Thematic Core Service Anthropogenic Hazards) jest konsekwencją przystąpienia Polski do konsorcjum EPOS-ERIC. EPOS (European Plate Observing System – System Obserwacji Płyty Europejskiej) to program integracji europejskiej infrastruktury naukowej służącej badaniu Ziemi. Pozwoli ona naukowcom na szersze multidyscyplinarne podejście do nie w pełni zrozumianych mechanizmów powstawania trzęsień ziemi, erupcji wulkanów, tsunami, jak i do zagadnień geozagrożenia, w tym tych związanych z eksploatacją zasobów Ziemi. Sukces badań opartych o zintegrowane infrastruktury EPOS ma szansę wpłynąć na stan środowiska oraz na dobrobyt społeczeństw w Europie.

Polskie jednostki naukowe uczestniczą w wielu grupach roboczych EPOS, udostępniając społeczności międzynarodowej zbierane dane geodezyjne, sejsmologiczne, geomagnetyczne i inne służące badaniom Ziemi. Polskim wkładem jest m.in. utworzenie i prowadzenie Tematycznego Centrum Zagrożeń Antropogenicznych. Jest ono odpowiedzią na problemy związane z eksploatacją geozasobów w Unii Europejskiej. Powstało z inicjatywy środowisk naukowych oraz przemysłowych, aktywnie zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z działalności eksploatacyjnej. Konsorcjum włącza się tym samym w światowy trend wzrastającej dbałości o zrównoważony rozwój, w którym działalność technologiczna (rosnące zapotrzebowanie na energię i surowce) jest prowadzona w sposób nienaruszający dobrostanu społeczeństwa i środowiska.

Koncepcję Centrum opracowali: prof. Stanisław Lasocki i prof. Beata Orlecka-Sikora z Instytutu Geofizyki PAN. Jest wdrażana przez naukowców z 12 instytucji badawczych z 10 krajów Europy (m.in. GFZ, INGV, IG Czech, University of Keele, Oulun Yliopisto, Lulea Tekniska Universitet), wśród których zespół z Zakładu Sejsmologii IGF PAN w Krakowie i zespół z ACK Cyfronet AAGH mają główną i kierującą rolę. Instytutowi Geofizyki PAN powierzone zostało zarządzanie europejskimi infrastrukturami badawczymi zintegrowanymi w TCS AH EPOS. To jeden z niewielu przykładów kierowania przez polską instytucję badawczą fragmentem infrastruktur ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

W poniedziałek, 18 listopada, na pierwszym spotkaniu członków konsorcjum nastąpi ukonstytuowanie wszystkich grup zarządzających i wykonawczych.

Anna Zdunek, źródło: IGF PAN

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)