Aktualności
Badania
20 Sierpnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2018-08-20

Innowacja z UJ do diagnostyki powikłań cukrzycy

Projekt urządzenia do wychwytywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy powstanie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorką pomysłu jest Agnieszka Kamińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Innowacyjna technologia zostanie zrealizowana ze środków programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. W IX edycji jedną z laureatek została Agnieszka Kamińska, doktorantka z Zakładu Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań UJ. W ramach grantu prowadzić będzie prace nad budową urządzenia umożliwiającego wychwytywanie mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs), a następnie wykrywanie ich składu molekularnego. System ten jest dedykowany do prowadzenia badań nad EVs pochodzącymi z moczu pacjentów z cukrzycą w celu wykrywania zmian na poziomie molekularnym i ma pomóc we wczesnej diagnostyce uszkodzenia nerek u tych pacjentów. Obecnie diagnostyka funkcji tych narządów u chorych z cukrzycą opiera się przede wszystkim na ocenie podstawowych parametrów biochemicznych krwi i moczu.

Plany przewidują wykonanie i zaprojektowanie urządzenia wyposażonego w system do izolacji EVs, którego elementami będą: układ mikrofluidalny do separacji EVs umożliwiający otrzymanie materiału o rozmiarach pęcherzyków od 100 do 800 nm, układ drgający zapobiegający osadzaniu się pęcherzyków na ściankach układu mikrofluidalnego oraz układ podawania separowanego materiału na biosensor, który będzie zużywalną częścią systemu i posłuży do immobilizacji i analizy EVs. W planach jest również zintegrowanie systemu z przystawką do spektrometru ramanowskiego, która umożliwi pomiar w trakcie osadzania się materiału biologicznego na biosensorze.

Budowa urządzenia będzie realizowana we współpracy z firmą MeasLine, która wyraziła zainteresowanie komercjalizacją wyników badań. Innowacyjny produkt będzie mógł być wykorzystywany w diagnostyce nefropatii u pacjentów z cukrzycą na podstawie sygnatury molekularnej mikropęcherzyków pochodzących z moczu. Wartość grantu wynosi 1,07 mln zł.

Agnieszka Kamińska, absolwentka inżynierii biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, ma już na swoim koncie 2 zgłoszenia patentowe. W latach 2013–2014 była asystentem naukowym w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków, a w 2015 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Loughborough.

MK

(Źródło: UJ)

Dyskusja (0 komentarzy)