Aktualności
Badania
31 Października
Fot. Pixabay
Opublikowano: 2018-10-31

Innowacyjna metoda wyznaczania trajektorii pojazdu szynowego

Konsorcjum Politechniki Gdańskiej (lider przedsięwzięcia) i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizuje projekt badawczo-rozwojowy „InnoSatTrack”, którego celem jest opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego.

Precyzyjna identyfikacja osi torów kolejowych stwarza szereg możliwości związanych z wykorzystaniem danych cyfrowych o lokalizacji torów oraz towarzyszących obiektów inżynierskich. Dane te mogą służyć do różnych analiz wykonywanych w ramach zarządzania infrastrukturą kolejową, np. analiz symulacyjnych przejazdów teoretycznych pociągów, czy lokalizacji pojazdów szynowych w czasie rzeczywistym.

– Przez długie lata projektowanie opierało się na danych zebranych z terenu za pomocą mało dokładnej metody. Wykorzystanie pomiarów satelitarnych wprowadza nową jakość w kontekście dokładności, niezawodności i szybkości wyznaczania osi toru kolejowego – mówi kierownik projektu dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG. – Nasz projekt dotyczy strategicznego problemu rozwoju techniki mobilnych pomiarów satelitarnych na potrzeby zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK SA. Dynamicznie rozwijane techniki pozycjonowania satelitarnego wraz z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania danych pomiarowych posłużyć mają do rozwoju dziedziny zarządzania informacją o liniach kolejowych na potrzeby planowania, projektowania, oceny i utrzymania infrastruktury torowej.

Projekt „InnoSatTrack”, o budżecie ponad 2,5 mln zł, współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Będzie realizowany do 2021 roku przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektrotechniki i Automatyki – Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu i Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – Katedra Transportu Szynowego i Mostów) oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Wydział Nawigacyjny – Katedra Geodezji i Oceanografii).

Początki interdyscyplinarnej współpracy badawczej pomiędzy Politechniką Gdańską a Uniwersytetem Morskim w Gdyni nad wykorzystaniem pomiarów satelitarnych do inwentaryzacji szlaków kolejowych sięgają 2008 roku. Akademia Marynarki Wojennej (a następnie Akademia Morska w Gdyni –obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni) od początku prowadziła pomiary satelitarne, natomiast Politechnika Gdańska rozwijała stronę aplikacyjną tych pomiarów w torze kolejowym. W ramach dotychczasowych badań opracowana została innowacyjna metoda pomiarów mobilnych, polegająca na rejestrowaniu współrzędnych osi torów kolejowych za pomocą anten satelitarnych zainstalowanych na poruszających się pojazdach szynowych.

MK

(Źródło: PG)

 

Dyskusja (0 komentarzy)