Aktualności
Badania
02 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-02

Innowacyjna nawierzchnia – badania w Gdańsku i w Białymstoku

Wśród wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG” znalazł się projekt, w którym uczestniczą naukowcy z Politechniki Białostockiej. 26 maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu.

„Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” to tytuł projektu pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Ejsmonta z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. PG jest liderem w tym projekcie, a Politechnika Białostocka oraz Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. są jego partnerami. Kierownikiem zadań realizowanych przez PB jest dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej WBiIŚ.

– Projekt dotyczy opracowania innowacyjnej poroelastycznej nawierzchni drogowej, która będzie charakteryzować się bardzo niską hałaśliwością, wodoprzepuszczalnością, tłumieniem pożarów rozlewisk paliw płynnych oraz dobrymi właściwościami w zakresie oporu toczenia i przeciwpoślizgowymi – wyjaśnia profesor Gardzieczyk. – Poroelastyczne warstwy ścieralne pozwolą na zmniejszenie hałasu ruchu drogowego nawet do 12 dB w stosunku do tradycyjnych nawierzchni typu SMA11. Mogą okazać się bardziej efektywne i tańsze niż ekrany akustyczne, szczególnie w warunkach miejskich. Nawierzchnie poroelastyczne utrudniają, a wręcz uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru rozlanych paliw płynnych, co czyni je idealnymi nawierzchniami do zastosowania w tunelach, na stacjach paliw i na terenie terminali.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania nad optymalizacją składu mieszanek poroelastycznych i wzmocnieniem połączenia warstwy poroelastycznej z warstwą niżej leżącą. Zoptymalizowane zostaną również właściwości przeciwpoślizgowe i parametry akustyczne nowych rozwiązań. W planach jest także wybudowanie doświadczalnych odcinków jezdni, które będą poddane rzeczywistym obciążeniom ruchu samochodowego w różnych warunkach atmosferycznych.

Projekt jest innowacyjny, bo jak informuje prof. Władysław Gardziejczyk „nawierzchnie poroelastyczne są obecnie na świecie w fazie eksperymentalnej i jak dotychczas nie udało się stworzyć tego typu rozwiązania o wymaganej trwałości”.

Konkurs TECHMATSTRATEG został ogłoszony po raz pierwszy. Obejmował trzy obszary problemowe: technologie materiałów konstrukcyjnych, technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych oraz bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Program ma za zadanie – jak informuje NCBR na swojej stronie internetowej – stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów ma być opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych produktów, technik i technologii.

W tym roku na dofinansowanie 18 konkursowych projektów, Centrum przeznaczy 150 mln zł. Lista rankingowa wniosków w programie TECHMATSTRATEG opublikowana jest na stronie NCBR.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)