Aktualności
Badania
10 Maja
Opublikowano: 2021-05-10

Innowacyjna zaprawa bezcementowa

Nad ekologiczną zaprawą bezcementową pracują naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wykorzystają do tego celu produkty odpadowe z procesów przemysłowych.

Właściwości osłonowe materiałów budowlanych obok właściwości termicznych mają coraz większe znaczenie w budownictwie. Powszechność antropogenicznego promieniowania jonizującego i niejonizującego jest znakiem współczesnego świata, opartego na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych i jądrowych. Obecny trend będzie się dalej rozwijał, o czym świadczy chociażby wdrażanie technologii 5G, wizja energetyki rozproszonej opartej o małe reaktory jądrowe (SMR) i zaawansowane prace nad wykorzystaniem fuzji jądrowej, w których dostrzega się alternatywę dla energetyki opartej o źródła kopalne (węgiel, gaz).

Zainteresowanie kompozytami geopolimerowymi jako materiałem osłonowym przed promieniowaniem jonizującym oraz elektromagnetycznym stanowi nowy temat badawczy w ostatnim dziesięcioleciu. Aktywowane alkalicznie materiały (AAM) zalicza się do nowej grupy ekologicznych spoiw, charakteryzujących się amorficzną, nieorganiczną budową na bazie związków wapniowo-glinowo-krzemowych. Stanowią one alternatywę dla cementu portlandzkiego, którego produkcja stanowi ok. 6% światowej emisji dwutlenku węgla.

Naszym celem jest opracowanie innowacyjnej zaprawy bezcementowej, która będzie wyróżniać się wytrzymałością na wysoką temperaturę oraz ulepszonymi właściwościami osłonowymi przed promieniowaniem jonizującym i elektromagnetycznym. Innowacyjność zaprawy będzie polegała m.in. na wykorzystaniu produktów odpadowych z procesów przemysłowych zamiast powszechnie używanego cementu. Obniży to ślad węglowy materiału i wpisze się w europejskie wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia dr inż. Piotr Prochoń z Wydziału Inżynierii Lądowej PW, inicjator projektu „GeoShield”.

Projektowana zaprawa, poza wysoką odpornością termiczną i właściwościami osłonowymi, ma odznaczać się śladem węglowym niższym o co najmniej 30% niż jej cementowy odpowiednik. Parametry techniczne pozwolą na obniżenie kosztów produkcji osłon betonowych, a łatwość aplikacji umożliwi zastosowanie zaprawy w obiektach już wybudowanych, takich jak: gabinety RTG, centra badań jądrowych czy stacje nadawcze. Prace przyczynią się do rozwoju metod projektowania osłon na bazie materiałów aktywowanych alkalicznie.

Oprócz dr. inż. Piotra Prochonia projekt realizują: dr inż. Maja Kępniak i dr inż. Kamil Załęgowski  z Wydziału Inżynierii Lądowej PW oraz mgr inż. Ewelina Górecka z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie. Projekt otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu LIDER XI. Jego zakończenie planowane jest za 3 lata.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)