Aktualności
Badania
08 Listopada
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2022-11-08

Innowacyjny wynalazek z PG wesprze polskie rafinerie

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali sondę do pomiaru szybkości korodowania metali i stopów oraz ich nawodorowania w czasie rzeczywistym. Ich wynalazek może się przyczynić do zwiększenia efektywności pracy instalacji w różnych gałęziach przemysłu. 

Nowatorskie rozwiązanie to zintegrowany system dualnych czujników korozji. Umożliwia on jednoczesne monitorowanie szybkości korozji równomiernej oraz nawodorowania stali w czasie rzeczywistym (online). Wynalazek oparty jest na technice rezystometrycznej, która służy do monitorowania szybkości korozji metali/stopów w różnych środowiskach, w tym również w sektorze oils & gas. W dostępnym na rynku urządzeniu rezystometrycznym specjalny sensor umieszczony jest np. w rurociągu lub aparacie, gdzie z biegiem czasu ulega korozji. Szybkość korozji, poprzez zmniejszenie przekroju poprzecznego sondy, jest proporcjonalna do wzrostu jej rezystancji elektrycznej, którą mierzy się w sposób ciągły poprzez moduł pomiarowy na zewnątrz rurociągu/aparatu. Obliczenia dokonuje się na podstawie zmiany rezystancji elektrycznej w czasie rzeczywistym.

Komercyjne urządzenia bazujące na technice rezystometrycznej nie dają możliwości rozróżnienia pomiędzy zjawiskiem korozji równomiernej i kruchością wodorową – wyjaśnia prof. Kazimierz Darowicki z Politechniki Gdańskiej. – Nasz wynalazek składa się z systemu podwójnych sensorów: czujnika głównego i czujnika odniesienia. Ten pierwszy jest podatny na korozję równomierną i nawodorowanie, drugi – tylko na nawodorowanie i jednocześnie odporny na korozję. Rozróżnienie pomiędzy zjawiskami jest kluczowe z uwagi na zupełnie inne podejście i działania podejmowane przez pracowników rafinerii do zagrożeń związanych z różnymi mechanizmami korozyjnymi – tłumaczy autor patentu.

Zastosowanie dualnego systemu korozyjnego działającego w czasie rzeczywistym daje możliwość wizualizacji bieżącej sytuacji w aspekcie korozji równomiernej i nawodorowania. Operatorzy instalacji mają możliwość kontroli i natychmiastowego reagowania na bieżące zagrożenie zwiększonej korozji poprzez odpowiednie działania naprawcze, np. regulacje parametrów procesowych czy zwiększenie dawek środków antykorozyjnych.

Zintegrowany system dualnych sensorów korozji okazał się bardzo skutecznym narzędziem do oceny bieżącej sytuacji w aspekcie korozji do monitorowania stanu materiałów konstrukcyjnych i odpowiedniego przygotowania podczas przerobu różnych wsadów, w tym niekompatybilnych mieszanek rop naftowych. Jest także doskonałym narzędziem do określenia zależności szybkości korozji i nawodorowania od parametrów procesowych i innych czynników, przygotowania raportów w obszarze ochrony antykorozyjnej oraz jako wsparcie w specjalistycznych analizach korozyjnych.

Budowane obecnie systemy monitorowania korozji są elementami większego przedsięwzięcia, jakim jest tworzenie systemu zarządzania korozją w koncernie PKN ORLEN w ramach działań RBI. Sonda do pomiaru szybkości korozji powstała bowiem w wyniku realizacji projektu KORMON, pozyskanego przez PKN ORLEN SA w ramach programu INNOCHEM.

W maju wynalazek gdańskich naukowców został nagrodzony podczas XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2022. Uzyskał medal platynowy za „najbardziej wartościowy wynalazek w sektorze przemysłowym”. Natomiast w listopadzie, na międzynarodowych targach iENA w Norymberdze, otrzymał srebrny medal w kategorii „wynalazczość, nowy produkt”.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)