Aktualności
Badania
08 Listopada
Opublikowano: 2018-11-08

Instytut Geofizyki PAN koordynatorem europejskiego konsorcjum

Sukces polskich zespołów badawczych w naukach o Ziemi. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk został wybrany do zarządzania europejskim konsorcjum EPOS-ERIC oraz integracji infrastruktur badawczych w zakresie zagrożeń geofizycznych towarzyszących eksploatacji zasobów naturalnych Ziemi.

Z polskiej strony, oprócz Instytutu Geofizyki PAN, w skład konsorcjum wchodzą: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polska Grupa Górnicza.

Polskie instytucje naukowe wspólnie z partnerami przemysłowymi od 2010 roku uczestniczą w Programie Integracji Infrastruktur Badawczych w obszarze nauk o ziemi EPOS – European Plate Observing System (System Obserwacji Płyty Europejskiej), wpisanym na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. EPOS to infrastrukturalny projekt naukowy, który pozwala lepiej zrozumieć trzęsienia ziemi, erupcję wulkanów, powstawanie tsunami i inne geozagrożenia, w tym związane z eksploatacją złóż o potencjalnie poważnym wpływie na środowisko i dobrobyt społeczeństwa w Europie.

W ramach niniejszego projektu powstanie wielowarstwowa, multidiscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza EPOS-PL. Zostanie ulokowana w nowych bądź już istniejących centrach: sejsmiczności indukowanej, obserwacji geomagnetycznych i magnetotellurycznych, laboratoriów analitycznych, sejsmicznych badań litosfery, danych GNSS oraz obserwacji grawimetrycznych. Zbierane w nich i gromadzone dane z rozproszonych sieci pomiarowych będą następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych wraz z metadanymi. Dostęp do nich zapewniony będzie poprzez stronę internetową wraz z odpowiednimi serwisami/aplikacjami analitycznymi oraz dedykowanymi wizualizacjami.

W czwartek, 8 listopada, w Rzymie Komisja Europejska zaakceptowała transformację programu w europejskie konsorcjum EPOS-ERIC, które tym samym oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. EPOS ERIC jest dwudziestym Europejskim Konsorcjum Badawczym i piątym w dziedzinie nauk o środowisku po Euro-Argo ERIC (europejska infrastruktura badająca rolę oceanów w globalnym systemie klimatycznym), EMSO ERIC (europejskie wielodyscyplinarne obserwatorium systemu dna morskiego i słupa wody), ICOS ERIC (zintegrowany system obserwacji węgla) i LifeWatch ERIC (europejska infrastruktura e-nauki i technologii w zakresie różnorodności biologicznej i ekosystemu).

MK

W dniach 19–21 listopada w Hotelu Windsor w Jachrance dbędzie się I konferencja naukowo-techniczna poświęcona projektowi EPOS. Zostaną na niej zaprezentowane: główne filary programu EPOS i poszczególne Centra Infrastruktury Badawczej, omówiona będzie działalność na rzecz rozwoju EPOS w Polsce, uczestnicy zobaczą też specjalistyczne poligony pomiarowe zintegrowanych obserwacji procesów geodynamicznych MUSE (Multidiscyplinary Upper Silesian Episode), a także zapoznają się z wynikami wybranych prac badawczych realizowanych przy wykorzystaniu powstającej infrastruktury badawczej. Ramowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://epos-pl.eu/konferencja,52,pl.html

 

Dyskusja (0 komentarzy)