Aktualności
Badania
02 Marca
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2020-03-02

Instytuty Łukasiewicza realizują projekt „Katalogi Administracji Publicznej”

Projekt „Katalogi Administracji Publicznej”, którego celem jest udostępnienie aktualnych i kompletnych danych o instytucjach i usługach publicznych oraz wzorach dokumentów, będzie realizowany przez instytuty należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Wdrożenie KAP usprawni pracę urzędów, co wpłynie na lepszą obsługę obywateli i przedsiębiorców.

Dzięki realizacji projektu wszystkie podmioty publiczne zyskają narzędzie, które pozwoli im na uporządkowanie wiedzy dotyczącej spraw, usług publicznych, wzorów dokumentów i rejestrów publicznych. Powstałe katalogi administracji publicznej udostępnią ustandaryzowane i kompletne informacje na potrzeby świadczenia spraw i e-usług publicznych przez portale usługowe (m.in.: gov.pl i biznes.gov.pl). Obywatele i przedsiębiorcy uzyskają jednolite w skali kraju opisy spraw oraz wzory dokumentów elektronicznych i nieelektronicznych. Załatwianie spraw urzędowych będzie łatwiejsze i szybsze.

W ramach projektu KAP Łukasiewicz-ILiM opracuje założenia biznesowe systemu, dostosuje opisy spraw i usług do standardu wypracowanego w projekcie oraz zapewni integrację serwisu biznes.gov.pl z systemem KAP.

– Projekt KAP to dla nas kolejne wyzwanie. Działamy konsekwentnie tworząc cyfrowe usługi publiczne w Polsce. Dzięki wcześniejszym projektom polscy przedsiębiorcy mogą już np. posługiwać się fakturami elektronicznymi w kontaktach z administracją publiczną. Teraz uzyskają lepszy dostęp do wszystkich usług publicznych – podkreśla dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Łukasiewicz-EMAG będzie odpowiedzialny za dostosowanie do standardu opisów spraw z ePUAP. Ponadto oba Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz będą uczestniczyć w pracach związanych z opracowaniem standardów dotyczących m.in. spraw i usługach publicznych oraz wzorów dokumentów w KAP.

– Projekt KAP jest kamieniem milowym w rozwoju i upowszechnieniu cyfrowych usług publicznych. Ustandaryzowanie i opisanie procesów związanych z e-usługami dla kanałów: G2G, G2B a wreszcie, co najważniejsze G2C, będzie miało decydujący wpływ na powszechność, stabilność i szybkość załatwiania wszelkich spraw administracyjnych w naszym kraju. Dalsza cyfryzacja procesów świadczenia usług publicznych da wymierny efekt finansowy i ekonomiczny w zwiększeniu konkurencyjności naszego kraju i wpłynie dodatnio na zwiększenie PKB Polski – uważa dyrektor Łukasiewicz-EMAG, dr inż. Artur Kozłowski.

Projekt „Katalogi Administracji Publicznej” uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.2. Projekt otrzymał najwyższą liczbę punktów wśród wszystkich złożonych w konkursie. KAP będzie realizowany przez 3 lata, a jego budżet to ok. 44,5 mln zł. Liderem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji, a Ł-ILiM, Ł-EMAG oraz Ministerstwo Rozwoju  partnerami.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)