Aktualności
Badania
20 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-07-20

Inteligentne maszyny do zbioru zielonki

Innowacyjne rozwiązania w pracy maszyn rolniczych do zbioru zielonki opracowuje konsorcjum z udziałem naukowców z Politechniki Białostockiej. Dzięki procesom automatyzacji staną się one bardziej wydajne, ekonomiczne i ekologiczne.

Projekt realizuje konsorcjum, którego liderem jest SaMasz sp. z o.o. W prace zaangażowane są także: Klaster Obróbki Metali oraz dwa wydziały Politechniki Białostockiej: Mechaniczny i Elektryczny. W efekcie ich kooperacji zostaną wprowadzone innowacyjne rozwiązania w pracy maszyn rolniczych, które usprawnią zbiory plonów, w tym przypadku zielonki. Dzięki procesom automatyzacji będą one bardziej wydajne, ekonomiczne, ale i ekologiczne.

Działania te wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju  rolnictwa i są zgodne z koncepcją Doliny Rolniczej 4.0. Wynikają nie tylko z troski o jakość środowiska, ale  i optymalne wykorzystanie jej zasobów – wyjaśnia dr hab. inż. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Projekt zakłada opracowanie zespołu trzech kompatybilnych ze sobą maszyn: dwustronnej kosiarki dyskowej, zgrabiarki karuzelowej i przetrząsacza karuzelowego. Urządzenia będą się wyróżniać innowacyjnością, bowiem zostaną wyposażone w inteligentne systemy, które m.in. optymalizują pracę maszyn, wspomagają pracę operatorów i ograniczają ślad węglowy.

Można powiedzieć, że nasze urządzenia będą „smart”. Świadczą o tym zastosowane technologie. Przykładem  może być system monitorujący w czasie rzeczywistym ilość zbieranego plonu, system geolokacyjnego mapowania pola z uwzględnieniem informacji dotyczącej plonu czy też system monitorujący parametry pracy maszyn oraz autodiagnostyki (informowanie o zużywających się elementach eksploatacyjnych) – przekonuje dr hab. inż. Łukasz Derpeński, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Politechniki Białostockiej.

Nowe funkcjonalności maszyn przyniosą wiele korzyści. Z jednej strony, opracowanie energooszczędnych technologii sprzyja ochronie środowiska. Chodzi tu o zmniejszenie zużycia energii, materiałów i co ważne – emisji zanieczyszczeń. Wynika to m.in. z niższej emisji spalin emitowanych przez maszyny i ograniczenia ich dodatkowych przejazdów roboczych.

Z drugiej zaś strony, cały proces zbioru zielonki z obszarów wielkoareałowych będzie bardziej wydajny i opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Jak podkreślają twórcy, oszczędzamy paliwo, optymalnie wykorzystujemy czas pracy maszyn, zwiększamy wydajność zbioru zielonki poprzez ograniczenie przestojów, zwiększamy niezawodność eksploatacyjną maszyn. Dzięki temu przyczyniamy się do wzrostu produktywności roboczej, oszczędzając czas i redukując koszty pracy.

Naukowcy z Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektrycznego PB (w sumie 27 osób) będzie odpowiedzialnych za realizację prac B+R na etapie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. W ramach dwóch etapów badań przemysłowych zostaną opracowane, zoptymalizowane i przebadane konstrukcje trzech maszyn do zbioru zielonki oraz opracowane systemy: monitoringu plonów, mapowania pola, zarządzania pracą maszyn i ich diagnostyki. Dwa etapy prac rozwojowych obejmują opracowanie projektów szczegółowych i realizacyjnych maszyn, na podstawie których zostaną wytworzone i przebadane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych demonstratory maszyn.

W ramach etapu prac przedwdrożeniowych zostanie przygotowana dokumentacja niezbędna do wykonania produkcyjnego zespołu maszyn, dokumentacja zgłoszeń patentowych i przeprowadzona akcja marketingowa.

Projekt „Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” zajął 11 miejsce spośród 54 na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w konkursie „Szybka ścieżka – Agrotech”. Otrzymał ponad 11,3 mln zł. O dofinansowanie ubiegało się 164 wnioskodawców. Realizację zaplanowano do końca 2023 roku.

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)