Aktualności
Badania
28 Stycznia
Źródło: www.am.szczecin.pl
Opublikowano: 2021-01-28

Inżynierowie z AMS skonstruowali model statku autonomicznego

Prototypowy model autonomicznego statku powstał na Akademii Morskiej w Szczecinie. Testy przeprowadzone na Jeziorze Głębokie wypadły pomyślnie.

Model autonomicznego statku powstał w Katedrze Oceanotechniki i Budowy Okrętów AMS. Prototyp ma 3,15 m długości, 0,46 m szerokości i 0,17 m zanurzenia. W grudniu na Jeziorze Głębokie zespół pod kierownictwem prof. Tadeusza Szelangiewicza przeprowadził próby działania całego systemu komputerowego i wyposażenia pomiarowo-nawigacyjnego zainstalowanego w modelu. Testowany był sprzęt oraz łączność ze stacją lądową. Zarejestrowano obrazy z kamer oraz lidarów, sprawdzono parametry z anten GNSS i kompasu w czasie rzeczywistym. Wszystko odbyło się przy spokojnej pogodzie, czyli bez falowania i silnego wiatru.

Wszystkie systemy i urządzenia działają bardzo dobrze, a w oparciu o nowe doświadczenia będziemy wprowadzać modyfikacje i jeszcze lepsze rozwiązania. Chodzi głównie o szerokopasmową transmisję danych np. obrazu na duże odległości. Dalsze prace to doskonalenie programu do autonomicznego sterowania i kolejne próby – zapowiada prof. Szelangiewicz.

Opracowywany komputerowy system sterowania autonomicznego w trakcie realizowanego przez model statku zadania (np. rejs po zadanej trasie i wykonywanie manewru antykolizyjnego) musi otrzymywać niezbędne informacje dotyczące nie tylko parametrów ruchu statku (pozycja, prędkość, kurs), ale także informacje lub ostrzeżenia o pojawiającej się przeszkodzie stałej lub ruchomej (inny, pływający statek).

Najnowsze testy modelu bezzałogowego statku transportowego potwierdziły, że zastosowany układ napędowy (dwa rufowe pędniki azymutalne i dwa dziobowe stery strumieniowe) ma doskonałe właściwości manewrowe, które będą niezbędne na rzeczywistym autonomicznym statku. Na akwenie otwartym potwierdzono, że zainstalowany system z kompletnym wyposażeniem w czujniki pomiarowe i urządzenia nawigacyjne pozwala na realizowanie wszystkich funkcji podczas autonomicznego sterowania. Na rzeczywistym statku będą zainstalowane okrętowe urządzenia pomiarowe i nawigacyjne w wykonaniu morskim. Zastosowane w modelu statku urządzenia charakteryzują się identycznymi funkcjonalnościami, jak te stosowane w żegludze.

Przeprowadzone testy dotyczyły głównie sprzętu zainstalowanego w modelu statku, interpretacji mierzonych parametrów oraz ich transmisji i rejestracji w stacji lądowej (GSC). Nie badano szczegółowo samego oprogramowania do autonomicznego sterowania modelem – takie testy odbędą się w następnym etapie eksperymentów.

Model statku bezzałogowego został wyposażony w urządzenia pomiarowe i nawigacyjne, takie jak lidary pracujące w zakresie 360 stopni (dziobowy i rufowy), odbiorniki GNSS (dziobowy i rufowy), kompas elektroniczny, kamery HD (dziobowa i rufowa).

źródło: AMS

Dyskusja (0 komentarzy)