Aktualności
Badania
19 Listopada
Fot. K. Krzysiak, SAF PL
Opublikowano: 2019-11-19

Inżynierowie z Lublina opracowali rozłączniki nowej generacji

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej we współpracy ze spółką EKTO z Białegostoku stworzyli prototyp innowacyjnego próżniowego rozłącznika napowietrznego w obudowie zamkniętej. EKTOS to aparat do stosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, służący do rozłączania i załączania prądu. Aparat jest ekologiczny, posiada lepsze parametry elektryczne, większą trwałość oraz wyższą niezawodność w porównaniu do obecnie istniejących rozwiązań. Przystosowany jest również do pracy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, np. przy intensywnych opadach śniegu czy dużym oblodzeniu.

Wynalazek posiada rozwiązania niewystępujące w aktualnie stosowanych urządzeniach. Nowością jest zamknięta konstrukcja bez szkodliwych dla środowiska gazów. W rozłączniku naukowcy wykorzystali technikę próżniową do gaszenia łuku elektrycznego. Jest to technologia w pełni ekologiczna, a jednocześnie pozwalająca na uzyskanie zwiększonej trwałości łączeniowej i mechanicznej. Obecnie na rynku dostępne są rozłączniki z układem komór gaszeniowych umieszczonych w środowisku sześciofluorku siarki SF6 (gaz wywołujący efekt cieplarniany ponad 22 tysiące razy większy niż dwutlenek węgla). Rozłącznik EKTOS jest w pełni ekologiczny, a jego konstrukcja zapewnia uniezależnienie od warunków atmosferycznych, w szczególności od oblodzenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych podczas burzy.

– Nasze rozwiązania wyeliminują konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji rozłącznika oraz stosowania szkodliwego dla środowiska gazu SF6 (sześciofluorek siarki). Dzięki temu urządzenie będzie pracować niezawodnie przez wiele lat, co ograniczy koszty eksploatacji i poprawi niezawodność infrastruktury sieciowej oraz podniesie standardy jakościowe dystrybucji energii elektrycznej – mówi prof. Paweł Węgierek z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Efektywność urządzenia w zarządzaniu siecią dystrybucyjną potwierdza Sławomir Staszak, dyrektor rozwoju produkcji EKTO:

– Wyposażenie urządzenia w sprzężony z układem stykowym, opracowany od podstaw, silnikowy napęd zasobnikowo-sprężynowy, umożliwi pełną automatyzację pracy sieci, co przełoży się na skrócenie przerw w dostawie energii elektrycznej.

Jak zapowiada prezes EKTO Sławomir Laskowski, wynalazek już w przyszłym roku zostanie wdrożony do produkcji. Jego zastosowanie poprawi jakość dystrybucji energii elektrycznej, przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów i strat technicznych oraz zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.

Prace nad nowym napowietrznym rozłącznikiem trwały 3 lata i kosztowały ponad 9 mln zł. Środki pochodziły z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)