Aktualności
Badania
30 Marca
Fot. T. Maślona
Opublikowano: 2021-03-30

Inżynierowie z PL zbudują modułowe magazyny energii

Nad projektem dotyczącym budowy modułowych magazynów energii przeznaczonych dla przedsiębiorstw będą pracować naukowcy z Politechniki Lubelskiej. Rozwiązanie ma stanowić odpowiedź na konieczność ograniczenia poboru mocy.

List intencyjny w tej sprawie podpisał rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater oraz przedstawiciele dwóch współpracujących przy tym projekcie firm: Tomasz Fulara, prezes MPK Lublin i Jakub Siemiński, dyrektor Działu Rozwoju Tele-Fonika Kable SA. W efekcie powstaną trzy pilotażowe magazyny energii: jeden na terenie uczelni, służący do badań funkcyjnych, kolejny w jednym z zakładów produkcyjnych TFKable i jeden w zajezdni MPK Lublin.

Magazyn ma posiadać budowę kontenerową z możliwością równoległego łączenia kilku/kilkunastu magazynów, aby zwiększyć całkowitą moc i/lub pojemność, w zależności od potrzeb użytkownika. Będzie miał uniwersalny charakter, tzn. możliwość połączenia zarówno z siecią trójfazową niskiego napięcia, jak i z siecią napięcia stałego, np. siecią trakcyjną zasilającą trolejbusy – zapowiada dr inż. Dariusz Zieliński z Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej.

Dodatkowym atutem w przypadku takiego magazynu ma być karta rozszerzeń, zawierająca mikrokontroler zarządzający magazynem na poziomie lokalnym. Za pomocą tego układu możliwa będzie optymalizacja zużycia mocy i energii w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie redukcja mocy przyłączeniowej przedsiębiorstwa i generowanie oszczędności związanych ze zmniejszonym szczytowym obciążeniem.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw i stanowi odpowiedź na konieczność ograniczenia poboru mocy.

Dzięki temu projektowi będziemy mogli wykorzystywać magazynowaną energię. W przedsiębiorstwach, takich jak MPK Lublin, problem jest bardzo widoczny, bo szczytowy pobór mocy wynosi ponad 1500 kW, zaś średni dobowy – 70 kW. Generuje to ogromne koszty, wynikające z zapewnienia mocy przyłączeniowej przez zakład energetyczny. Proponowany magazyn ma pokryć częściowo zapotrzebowanie na energię i moc w chwilach, gdy dochodzi do maksymalnych obciążeń sieci. W efekcie dobowa krzywa obciążenia zostanie spłaszczona i będzie możliwe obniżenie całkowitej mocy przyłączeniowej zakładu – mówi Tomasz Fulara, prezes zarządu MPK Lublin.

Jest to ważna kwestia ze względu na planowane przepisy, według których przedsiębiorstwa będą obciążone dodatkową opłatą w zależności od stosunku trwania obciążenia pełną mocą przyłączeniową do całego czasu pracy przedsiębiorstwa (w skali dnia). Opłacalne jest zatem obniżenie w szczycie (poprzez rozładowywanie magazynu) i zwiększenie obciążenia w dolinie (poprzez ładowanie magazynu), ponieważ im bardziej wyrównana będzie krzywa obciążenia, tym mniejsza będzie opłata, jaka spadnie na przedsiębiorstwo.

Projekt budowy mobilnych magazynów energii jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju TFKable Group.

Stanowią one naturalne uzupełnienie oferty dedykowanej dla odnawialnych źródeł energii tj. systemów kablowych średniego napięcia dla morskich i lądowych farm wiatrowych. Co istotne, funkcjonalnością tego rozwiązania będzie m.in. możliwość ich połączenia z farmą fotowoltaiczną, co pozwoli na zmniejszenie strat energii elektrycznej, eliminując konieczność jej wyłączenia spowodowaną na przykład wzrostem napięcia w sieci. Dzięki temu rozwiązaniu można będzie w sposób znaczny zwiększyć współczynnik autokonsumpcji parków fotowoltaicznych – przekonuje Jakub Siemiński, dyrektor Działu Rozwoju Tele-Fonika Kable.

źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)