Aktualności
Badania
17 Kwietnia
Źródło: WIM PW
Opublikowano: 2020-04-17

Inżynierowie z PW pracują nad nowatorskimi bioaktywnymi implantami stomatologicznymi

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej realizują projekt badawczy, którego celem jest opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowatorskich bioaktywnych implantów stomatologicznych.

Projekt NADIMPLANT realizuje konsorcjum, którego liderem jest firma Wychowański sp. z o.o., a partnerami: Wydział Inżynierii Materiałowej PW oraz MaterialsCare Sp. z o.o.

– Naszym celem jest opracowanie konstrukcji oraz wytworzenie metodą przyrostową druku 3D typoszeregu śródkostnych implantów stomatologicznych wyróżniających się od konkurencji możliwościami aplikacji czynników biologicznie aktywnych bezpośrednio do otaczających tkanek miękkich oraz tkanki kostnej i ich substytutów w celu poprawy procesu leczenia – tłumaczy dr inż. Michał Gloc z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

W ramach projektu zostaną opracowane parametry druku 3D metodą selektywnego topienia laserowego z technicznie czystego tytanu (Ti-CP) oraz stopu Ti-6Al-4V (Ti Grade 5) dla wszczepów stomatologicznych o zmodyfikowanej architekturze (strukturze wewnętrznej) poprzez wykorzystanie porowatości otwartej oraz specjalnie zaprojektowanych kanałów wewnętrznych. Porowatość otwarta wprowadzona do konstrukcji implantów pozwoli na rozwiązanie dwóch głównych problemów technicznych, występujących obecnie podczas stosowania implantów stomatologicznych.

Pierwszym problemem jest umożliwienie obniżenia modułu Younga (wielkość określająca sprężystość materiału przy rozciąganiu i ściskaniu) do wartości niższej niż w komercyjnie stosowanych litych implantach. Pozwoli to uniknąć tzw. efektu ekranowania naprężeń wywołującego resorpcję kości wokół implantu, co prowadzi do jego destabilizacji. Druga kwestia to poprawa osteointegracji implantu dzięki przerastaniu jego części porowatej tkanką kostną, co pozwoli na lepszą stabilizację implantu. Dodatkowo, dzięki systemowi innowacyjnych kanałów wewnętrznych, środki biologicznie aktywne będą mogły być dostarczane do chorej tkanki w każdym etapie leczenia, co nie jest obecnie spotykane na rynku.

Projekt realizowany jest przez zespół doświadczonych badaczy z: Politechniki Warszawskiej, która zajmie się wytwarzaniem implantów i charakteryzacją materiałową, spółki MaterialsCare odpowiadającej za przygotowanie modeli komputerowych oraz firmy Wychowański Stomatologia, która zajmie się oceną biologiczną wytworzonych implantów. Pomysłodawcami rozwiązania są pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, prof. dr hab. inż Wojciech Święszkowski, dr inż. Bartłomiej Wysocki, mgr inż. Agnieszka Chmielewska oraz właściciel firmy Wychowański Stomatologia i zarazem pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr. n. med. Piotr Wychowański. Wszyscy oni są jednocześnie autorami polskiego i międzynarodowego zgłoszenia patentowego dotyczącego rozwiązania prowadzącego do uzyskania gotowego do wprowadzenia na rynek elementu.

Projekt został wyróżniony Nagrodą Progress – Perła Innowacji przyznawaną przez magazyn ekonomiczny „Polish Market” i Główną Radę Instytutów Badawczych. Otrzymał również dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Będzie realizowany do marca 2023 r.

źródło: WIM PW

Dyskusja (0 komentarzy)