Aktualności
Badania
01 Kwietnia
Źródło: www.upwr.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-01

Jak mądrze zagospodarować odpady przemysłowe?

Nad innowacyjnymi sposobami wykorzystania organicznych odpadów poprodukcyjnych przemysłu olejarskiego i serowarskiego pracuje zespół naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Efektem ich badań będą nowatorskie i bezpieczne pod względem zanieczyszczeń mikrobiologicznym produkty o polepszonych właściwościach odżywczych, sensorycznych i funkcjonalnych.

Badania prowadzone w ramach międzynarodowego, interdyscyplinarnego projektu ERA NET SUS FOOD 2 i CORE Organic Cofunds Joint Call 2019 „Zastosowanie fermentacji do zwiększenia funkcjonalności produktów odpadowych przemysłu olejarskiego i serowarskiego” współfinansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, zaś polskim zespołem kieruje prof. Anna Michalska-Ciechanowska z Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych UPWr.

Projekt zakłada stworzenie na bazie odpadów poprodukcyjnych produktów bazowych o ulepszonych właściwościach technologicznych i funkcjonalnych przeznaczonych do szerokiego zastosowania w przemyśle spożywczym – tłumaczy prof. Michalska-Ciechanowska.

Dodaje zarazem, że obecnie w produkcji żywności coraz większe znaczenie przypisuje się zrównoważonemu rozwojowi oraz zrównoważonej produkcji, co przekłada się na ograniczenie ilości wytwarzanych surowców odpadowych i poszukiwania innowacyjnych sposobów ich wykorzystania.

Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się rzemieślniczym przetwórstwem mleka oraz produkujące ekologiczne oleje jadalne stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z odpowiednim zagospodarowaniem pozostałości poprodukcyjnych i dalszym ich wykorzystaniem – wskazuje prof. Michalska-Ciechanowska.

Nadzorowany przez nią projekt ma na celu zwiększenie potencjału wykorzystania pozostałości poprodukcyjnych w łańcuchu produkcyjnym poprzez usprawnienie cykliczności działań w ramach procesów technologicznych. Opracowane strategie będą mogły być wykorzystywane przez różne podmioty w łańcuchu produkcji żywności. Zakłada się bowiem, że zastosowane sposoby obróbki surowców, w tym przeprowadzenie procesu fermentacji pozostałości poprodukcyjnych, tj. serwatki i wytłoków z nasion słonecznika, zmniejszy ilość związków antyodżywczych w produktach bazowych i zapewni ich wystarczającą jakość sensoryczną. Głównym zadaniem stojącym przed naukowcami UPWr jest opracowanie warunków obróbki wstępnej surowców poprzez m.in. wybrane sposoby suszenia. Takie rozwiązanie może również wpłynąć na sam proces.

Zaproponowane w ramach projektu procesy będą uwzględniały ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 tak, by stworzyć przyjazną środowisku platformę związaną z tak ważnym działem jak produkcja żywności. Kluczowym elementem będzie natomiast opracowanie przez międzynarodowy zespół sposobu fermentacji strumieni bocznych w łańcuchu produkcji, który pozwoli na otrzymanie nowatorskich i bezpiecznych pod względem zanieczyszczeń mikrobiologicznym produktów bazowych o polepszonych właściwościach odżywczych, sensorycznych i funkcjonalnych przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonej produkcji – wyjaśnia prof. Anna Michalska-Ciechanowska.

W ramach projektu zostanie również wskazane potencjalne wykorzystanie nowatorskich produktów bazowych uzyskanych z pozostałości poprodukcyjnych dla odbiorców końcowych, tj. producentów napojów, past do smarowania oraz przekąsek.

Projekt prowadzony jest w międzynarodowym zespole, który łączy doświadczenie i kompetencje naukowców z Niemiec, Włoch, Danii i Polski. Dodatkowo zostanie wsparty przez badaczy z Hiszpanii i Turcji. Będzie miał również praktyczny aspekt. Naukowcy nawiązali współpracę z ośmioma firmami, które zadeklarowały zamiar wdrożenia uzyskanych wyników.

źródło: UPWr

Dyskusja (0 komentarzy)