Aktualności
Badania
17 Maja
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2021-05-17

Jak przeciwdziałać wymieraniu zagrożonych języków?

Przewodnik zawierający porady na temat tego, jak przeciwdziałać wymieraniu zagrożonych języków – to efekt współpracy polskich badaczy z ekspertami i aktywistami językowymi z lokalnych społeczności zamieszkujących wszystkie kontynenty.

Książka powstała w ramach projektu Engaged Humanities realizowanego w ramach konkursu Twinning programu Horyzont 2020 przez Uniwersytet Warszawski, School of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim oraz Uniwersytet w Lejdzie. „Revitalizing Endangered Languages:A Practical Guide” to pierwsza kompleksowa publikacja naukowa, która skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach procesu rewitalizacji języków zagrożonych wymarciem.

W dobie pandemii, która zabrała i nadal zabiera tak wielu użytkowników języków zagrożonych wymarciem, ogromnym wyzwaniem jest wypracowanie i wdrożenie bardziej skutecznych strategii ich ochrony i rewitalizacji. Mamy nadzieję, że nasza praktycznie ukierunkowana publikacja dostarczy pomocnych narzędzi i rozwiązań dla wspierania i ratowania języków mniejszościowych w różnych regionach świata, w tym także w naszym kraju – podkreśla dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales” UW, współredaktorka książki.

Pozycja skierowana jest do naukowców, studentów, aktywistów, a przede wszystkim członków lokalnych społeczności. Zawiera pomysły i strategie, które mogą pomóc w skutecznym wspieraniu języków mniejszościowych i przeciwdziałaniu ich wymieraniu. Przedstawione w niej przykłady i rozwiązania przetestowane w różnych rejonach świata pozwalają na zaplanowanie wszystkich etapów procesu rewitalizacji językowej.

Książka pod redakcją dr hab. Justyny Olko z UW oraz prof. Julii Sallabank ze School of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim jest efektem ścisłej współpracy badaczy z ekspertami i aktywistami językowymi z lokalnych społeczności zamieszkujących wszystkie kontynenty. Wśród współautorów z całego świata są m.in. rewitalizatorzy języka wilamowskiego i łemkowskiego oraz eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk współpracujący z Ośrodkiem Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale „Artes Liberales” UW. Publikację można pobrać w otwartym dostępie na stronie wydawnictwa Cambridge University Press.

Dr hab. Justyna Olko jest dyrektorem Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale „Artes Liberales” UW. W grudniu 2020 roku otrzymała Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na realizację projektu Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies (MULTILING-HIST). Jego celem jest rekonstrukcja, wyjaśnienie i lepsze zrozumienie przyczynowo-skutkowych mechanizmów oraz procesów stojących za powstawaniem, ciągłością, redukcją i utratą wielojęzyczności w kontekstach historycznych, geograficznych, społecznych, politycznych i kulturowych. Jest pierwszą kobietą w Polsce oraz pierwszą przedstawicielką nauk humanistycznych i społecznych, która została wyróżniona grantem ERC dwukrotnie. W 2012 roku otrzymała Starting Grant ERC na realizację projektu Europe and America in Contact: A Multidisciplinary Study of Cross-Cultural Transfer in the New World Across Time.

źródło: UW

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)