Aktualności
Badania
12 Lipca
Źródło: Fotolia
Opublikowano: 2023-07-12

Jak skutecznie ostrzegać przed katastrofami naturalnymi?

W komunikacji ostrzegawczej warto stosować alternatywne formy przekazu, a także inną argumentację niż tylko odnoszącą się do wzrostu szans wystąpienia katastrofy naturalnej – wynika z badań przeprowadzonych przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Szukali oni odpowiedzi na pytanie, jak należy konstruować komunikaty, aby były bardziej skuteczne i przekonywały do podejmowania działań ochronnych.

Specjaliści z Laboratorium Interaktywnych Technologii w Ośrodku Przetwarzania Informacji zrealizowali badanie dotyczące skuteczności komunikatów, które miały na celu przestrzegać ludzi przed powodzią. W eksperymencie uczestniczyło 720 osób (18–65 lat). Byli to mieszkańcy terenów zagrożonych podtopieniami bądź powodzią, którzy sami nigdy bezpośrednio nie doświadczyli skutków tej katastrofy naturalnej. Badanych podzielono losowo na sześć grup, którym prezentowano komunikaty ostrzegawcze. Komunikaty oglądane przez daną grupę różniły się sposobem, w jaki argumentowano potrzebę wykonywania działań ochronnych.

Komunikat trwał niespełna 3 minuty i był podzielony na 2 części. W pierwszej wszystkie grupy jednakowo informowano o zagrożeniu powodziowym i rekomendowanych działaniach w takiej sytuacji. Informacja o zlecanych czynnościach była przekazywana werbalnie i wspierana wizualnie poprzez odpowiednie animacje. Natomiast w drugiej części badacze starali się oddziaływać na przekonania poszczególnych osób, kładąc nacisk na jeden z 5 czynników powiązanych z chęcią podjęcia działań ochronnych – przy pomocy wizualizacji 3D i fragmentu odpowiedniej narracji. Badanie oparto na Protection Motivation Theory, tzw. PMT, która zakłada, że zachowanie człowieka zależy głównie od dwóch procesów: oceny zagrożenia i umiejętności radzenia sobie z nim. To one decydują o zakresie podjętych działań ochronnych. W obszarze oceny zagrożenia teoria wskazuje na trzy elementy: ocenę szans na wystąpienie zagrożenia, spostrzeganą powagę zagrożenia oraz strach, który jest wypadkową dwóch wcześniejszych elementów. Natomiast w przypadku radzenia sobie z zagrożeniem badano 3 czynniki: spostrzeganą skuteczność rekomendowanych działań, własną skuteczność i spostrzegane koszty.

To nie pierwsze badanie dotyczące komunikatów ostrzegawczych, które realizuje Laboratorium Interaktywnych Technologii w OPI. Wcześniej nasi naukowcy badali na teranych zagrożonych powodzią w województwie opolskim i dolnośląskim wpływ zastosowania technologii 3D na skuteczność komunikatów. Wyniki potwierdziły przypuszczenie, że zobrazowanie skali zagrożenia, jakie niesie ze sobą powódź przy pomocy technologii 3D, zwiększa motywację ludzi do przestrzegania instrukcji w przypadku takich sytuacji. Dlatego postanowiono poszerzyć spektrum badań. Katastrofy naturalne są coraz częstsze, więc warto wykorzystać wszystkie sposoby ostrzegania, aby jak najlepiej chronić zdrowie i życie ludzi. Potencjał, jaki tkwi w nowoczesnych technologiach cyfrowych w tym zakresie jest ogromny. Możliwe, że za kilka lat popularne alerty RCB będą wyglądały zupełnie inaczej – przyznaje dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły, że warto w komunikatach ostrzegawczych dodawać treść argumentów bazującą na czynnikach opisywanych przez teorię PMT. Jednak nie wszystkie rodzaje argumentów okazały się skuteczne – argumentacja odnosząca się do zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, nie przyniosła oczekiwanego wzrostu motywacji.

Badanie potwierdziło, że w komunikowaniu zagrożeń warto zastosować inną argumentację niż tylko odnoszącą się do wzrostu szans wystąpienia zagrożenia. Ten czynnik nie zwiększał motywacji ludzi do podjęcia właściwych działań – mówi dr Grzegorz Banerski, adiunkt z Laboratorium Interaktywnych Technologii w Ośrodku Przetwarzania Informacji.

Dodaje, że istotna jest także emocjonalna ocena zagrożenia. Ma ona bowiem bezpośredni wpływ na proces oceny radzenia sobie w sytuacji katastrofy naturalnej.

Komunikat wzbudzający emocje ma dodatkową siłę perswazji – np. taki, w którym pokazuje się skalę zniszczeń, jakie może spowodować powódź. Oczywiście pod warunkiem, jeśli w tym samym czasie poinformujemy ludzi, jak należy chronić siebie i najbliższych w takiej sytuacji. W innym wypadku, samo przestraszenie nie przyniosłoby oczekiwanego skutku, gdyż dodatkowo zwiększając poziom stresu, moglibyśmy spowodować niepotrzebną panikę – dodaje dr Banerski.

Ponadto eksperci OPI odkryli ciekawą zależność. Okazuje się, że zwiększenie poziomu wiedzy przyczynia się do wzrostu motywacji do wykonania zalecanych działań. Podsumowując, komunikat, który edukuje, wspomaga motywację do podjęcia działań ochronnych. Tym samym, ludzie z większym poziomem wiedzy będą chętniej wykonywać zalecenia przekazywane za pośrednictwem komunikatu, co zwiększa ich bezpieczeństwo w sytuacji wystąpienia katastrofy naturalnej. Badacze OPI wykazali także, iż dodanie argumentacji wykorzystującej animacje 3D nie zmniejszało liczby zapamiętywanych zaleceń przekazywanych przy pomocy takiego komunikatu. Obawiano się bowiem, że animacje spowodują dodatkowe obciążenie poznawcze w wyniku czego ludzie będą gorzej zapamiętywać zalecenia.

Więcej na temat badania w najnowszym odcinku Akademii OPI PIB na kanale YouTube instytutu.

MK, źródło: OPI

Dyskusja (0 komentarzy)