Aktualności
Badania
30 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-12-30

Jak tworzyć przyjazną przestrzeń w mieście?

Stworzenie platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń, która będzie wykorzystywana zarówno przez osoby starsze, jak i władze miejskie do projektowania bardziej przyjaznych przestrzeni miejskich, jest celem międzynarodowego projektu z udziałem naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. To jeden z pięciu polskich zespołów, które znalazły się w gronie laureatów konkursu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities. 

Sieć JPI Urban Europe wspiera badaczki i badaczy realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty odpowiadające na wyzwania miast i obszarów zurbanizowanych. Od 2015 roku współpracuje z nią Narodowe Centrum Nauki. W ostatnim konkursie EN-UTC Call 2021 można było składać wnioski dotyczące budowy i rozwoju kompetencji w zakresie transformacji miast i obszarów zurbanizowanych. Złożono 152 międzynarodowe wnioski badawcze, z czego aż 50 z udziałem polskich zespołów. Finansowanie otrzymało 16 projektów na łączną kwotę 16,8 mln euro. W pięciu z nich uczestniczyć będą Polacy. W tym gronie są naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy pod kierunkiem dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ z Wydziału Filozoficznego UJ i we współpracy z partnerami z Holandii (lider: Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden) i Rumunii, zrealizują projekt „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto”.

Przedsięwzięcie City&Co zawiera nie tylko komponent badawczy określający, w jaki sposób miasta mogą współtworzyć zrównoważone i przyjazne dla wszystkich przestrzenie, ale też aplikacyjny. Celem konsorcjantów jest zbudowanie systemu informacyjnego odpowiadającego potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców miast. W ramach projektu będą tworzone, testowane i oceniane rozwiązania w zakresie polityk miejskich uwzględniające zmiany demograficzne, które będzie można rekomendować także dla innych miast europejskich.

Populacje miast coraz bardziej się starzeją. Aby odpowiadać na związane z tym faktem potrzeby, 1100 miast przystąpiło do inicjatywy Global Network for Age Friendly Cities and Communities Światowej Organizacji Zdrowia, w ramach której uczestniczą w pięcioletnich cyklach planowania, wdrażania i oceny. Tereny zabudowane i zielone, budynki, transport i miejsca publiczne to przestrzenie, które powinny być dostosowane do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Należące do inicjatywy miasta położone w Holandii, Polsce i Rumunii chcą odpowiadać na te potrzeby i opracowywać strategie w oparciu o głosy seniorów – opisują autorzy projektu.

Jego rezultatem ma być platforma umożliwiająca wymianę doświadczeń, która mogłaby być wykorzystywana zarówno przez osoby starsze, jak i władze miejskie do projektowania bardziej przyjaznych przestrzeni miejskich. Przedsięwzięcie ruszy pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą także Gmina Miejska Kraków i Gmina Miejska Wrocław.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)