Aktualności
Badania
27 Lipca
Źródło: Needpix
Opublikowano: 2022-07-27

Jak walczyć z antybiotykoopornością? Badając ścieki!

Rosnący poziom oporności na antybiotyki to jeden z największych problemów współczesnej medycyny, a także realne zagrożenie dla nas i przyszłych pokoleń. Jak mu przeciwdziałać? Odpowiedzi szukają naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szpitale są uznawane za miejsca występowania, selekcji i rozpowszechniania bakterii wysoce chorobotwórczych i wielolekoopornych. Niestety, to, co znajduje się w tych miejscach (np. mikroorganizmy o wysokim statusie zagrożenia sanitarnego), może przedostawać się, m.in. poprzez systemy kanalizacji, do naturalnego, pozaszpitalnego środowiska. W Polsce dezynfekcja ścieków szpitalnych (najczęściej chlorowanie) nie jest stosowana rutynowo.

Problem dostrzegli naukowcy z Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prawnie zobowiązane do prowadzenia dezynfekcji ścieków są jedynie szpitale posiadające oddziały zakaźne bądź leczące osoby chore na choroby zakaźne – tłumaczy Damian Rolbiecki, kierownik projektu, w którym wraz z dr hab. inż. Moniką Harnisz, prof. UWM bliżej „przygląda się” szpitalnym ściekom. – Co prawda ostatnio, m.in. za sprawą pandemii, wzrosła liczba takich oddziałów, a co za tym idzie większa liczba szpitali musiała wprowadzić obowiązek dezynfekcji ścieków, ale sama skuteczność, jak też specyfikacja procesu dezynfekcji nie są jednak w żaden sposób monitorowane i określane – podkreśla Rolbiecki.

Oznacza to, że nie wiadomo, co i w jakiej ilości jest w stanie przetrwać w ściekach, a następnie wrócić do środowiska i do nas… w rzekach, pożywieniu czy inną drogą.

W szpitalach nawet jedna trzecia pacjentów codziennie otrzymuje antybiotyki, a więc ścieki szpitalne uważane są za jedną z głównych dróg rozprzestrzeniania się genów oporności na nie. Badania prowadzone w naszej katedrze wpisują się w najnowsze europejskie plany działań na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Konieczność prowadzenia tego typu badań wynika m.in. z koncepcji „Jedno zdrowie”, która podkreśla ścisły związek pomiędzy zdrowiem ludzi, zwierząt i naszego wspólnego środowiska naturalnego – wyjaśnia kierownik projektu.

Naukowcy pobrali już próbki (w różnych warunkach, w każdej z czterech pór roku), a teraz przystępują do badań molekularnych, które pozwolą na analizę materiału genetycznego obecnego w ściekach szpitalnych, czyli „poznania” różnych gatunków bakteryjnych obecnych w nich, ich oporności na dezynfekaty oraz antybiotyki i przypisanie odpowiednich systemów oporności określonym gatunkom bakterii. Badania pomogą przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy i na ile stosowany w naszym kraju system dezynfekcji szpitalnych ścieków jest skuteczny.

Wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki mają wskazać bezpośredni wpływ dezynfekcji ścieków na proces zapobiegania antybiotykooporności.

źródło: UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)