Aktualności
Badania
06 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-09-06

Jak wykorzystać zasoby Bałtyku?

Poprawie skuteczności wykorzystywania zasobów Bałtyku ma pomóc system modelowania prądów, falowania i jakości wody, nad którym pracuje dr inż. Agnieszka Olbert-Dąbrowska. Swoje badania będzie prowadzić na Politechnice Wrocławskiej w ramach programu „Polskie Powroty”.

Dr Agnieszka Olbert-Dąbrowska pracuje obecnie w National University of Ireland Galway, ale już za niespełna pół roku rozpocznie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej realizację projektu „Zastosowanie innowacyjnych technik modelowania hydrologiczno-środowiskowego w celu skuteczniejszego zarządzania i wykorzystania zasobów Morza Bałtyckiego”. Jego celem jest stworzenie innowacyjnego systemu modelowania prądów, falowania i jakości wody w basenie Morza Bałtyckiego. System zostanie użyty do symulacji i analizy zmian hydro-środowiskowych w przeszłym, teraźniejszym i przyszłym klimacie.

Dane modelowe pozwolą zrozumieć lokalną cyrkulację, ekstremalne poziomy morza i ich wpływ na zagrożenia powodziowe oraz transport zanieczyszczeń i lokalną jakość wody. Wiedza zdobyta w ramach projektu posłuży skutecznemu zarządzaniu infrastrukturą nadbrzeżną, rozwinięciu serwisów w zakresie odnawialnych źródeł energii morskiej, turystyki i rybołówstwa oraz ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego – wyjaśnia badaczka.

Do współpracy zaprosiła m.in. National University of Ireland Galway, Max Planck Institute Hamburg, Cardiff University oraz Sun Yat-sen University, a także polskie – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Uniwersytet Szczeciński. Projekt o wartości blisko 2,2 mln zł potrwa 4 lata. Jego bezpośrednimi beneficjentami będą instytucje rządowe ds. morskich i środowiska oraz lokalne, pozarządowe organizacje, instytucje naukowe, a także przedsiębiorstwa wykorzystujące zasoby morskie.

Dr inż. Agnieszka Olbert-Dąbrowska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W 2006 r. otrzymała stopień doktora w National University of Ireland. Specjalizuje się w prognozowaniu przybrzeżnych zmian klimatu, ochronie przeciwpowodziowej, jakości wód powierzchniowych i ocenie morskiej energii odnawialnej. Jest autorką ponad 40 publikacji w czasopismach międzynarodowych i recenzowanych artykułów konferencyjnych, licznych raportów technicznych, redaktorką i recenzentką czasopism międzynarodowych.

Badania w Polsce będzie prowadzić w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Polskie Powroty”. Ma on za zadanie stworzyć wracającym do kraju naukowcom optymalne warunki prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie. Środki pozwalają na zapewnienie wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie zespołu badawczego. Dzięki udziałowi w projekcie krajowe uczelnie i jednostki naukowe zyskują do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)