Aktualności
Badania
09 Maja
Opublikowano: 2022-05-09

Jak zapobiec exodusowi absolwentów uczelni?

Poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań zapobiegających swoistemu „drenażowi mózgów”, czyli exodusowi absolwentów uczelni z miast akademickich do innych ośrodków, zajmuje się międzynarodowe konsorcjum z udziałem naukowców Uniwersytetu  Łódzkiego. Celem projektu jest opracowanie koncepcji, które podniosą kompetencje studentów, niezbędne do przedsiębiorczego działania w miejscu, gdzie ukończyli studia.

W ramach projektu ERASMUS+ ENDORSE (wzmacnianie rozwoju strategii przedsiębiorczości w miastach akademickich dotkniętych odpływem absolwentów uczelni), Uniwersytet Łódzki współpracuje z uczelniami w Austrii, Niemczech, Szwecji, Grecji i Łotwie. Projekt potrwa do 2025 roku.

Chcemy wzmocnić powiązania między uczelniami, przedsiębiorstwami i władzami lokalnymi, co ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia regionalnych sieci innowacji. Obszary dotknięte „drenażem mózgów” muszą stworzyć warunki, w których współpraca między uczelniami a lokalnymi interesariuszami będzie prowadziła do stworzenia środowiska przedsiębiorczości dla studentów, przedsiębiorców i pracowników akademickich. Większe zasoby wiedzy i dostosowane regionalnie modele takiej współpracy stworzą studentom lepsze warunki do pozostania w mieście, w którym skończą studia – tłumaczy Alina Schoenberg, profesor w IMC Fachhochschule Krems, kierująca projektem ENDORSE.

W ramach przedsięwzięcia zostaną sklasyfikowane obszary dotknięte „drenażem mózgów”, a także rodzaje modeli biznesowych, które mogą znaleźć zastosowanie w poszczególnych typach obszarów. Opracowane zostaną również materiały do nauki i kursy mające na celu wzmocnienie potencjału przedsiębiorczości studentów. W szczególności badacze będą analizować warunki stwarzane kobietom i imigrantom.

Aby żyć tam, gdzie chce się mieszkać i pracować, trzeba umieć zarabiać na życie, a umiejętność przedsiębiorczości może być kluczowa, zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Opracujemy cyfrowe i elastyczne moduły szkoleniowe, zorientowane na różne grupy zawodowe, które pomogą budować odpowiednie kompetencje w oparciu o potrzeby i uwarunkowania regionu, w którym student mieszka, uczy się i pracuje – zapowiada prof. Maciej Turała z Uniwersytetu Łódzkiego, koordynator projektu ENDORSE w Polsce.

Naukowcy opracują również zalecenia dla decydentów mające na celu zwiększenie strategicznej roli uniwersytetów w kształtowaniu lokalnego środowiska biznesowego.

Kolejną korzyścią płynącą z tego projektu jest to, że tworzymy ponadnarodową sieć, która wzmacnia współpracę międzynarodową. Obecnie współpraca ponad granicami, pozwalająca uczyć się od siebie nawzajem i znajdować podobieństwa oraz różnice między sytuacją poszczególnych krajów, jest szczególnie wartościowa – dodaje prof. Turała.

W projekcie, oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, biorą udział: IMC Fachhochschule (Austria), Mid Sweden University (Szwecja), Hochschule Niederrhein (Niemcy), Kai Politikon Epistimon (Grecja) i Ventpils Augskola (Łotwa).

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)