Aktualności
Badania
06 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-03-06

Jak zwiększać globalną świadomość klimatyczną?

Jak zwiększać globalną świadomość klimatyczną i wpierać działania na rzecz klimatu? Jak komunikować o zagrożeniach płynących ze zmian klimatu i zachęcać do zmiany codziennych zachowań lub poparcia polityki proklimatycznej? Odpowiedzi na te pytania poznali naukowcy z międzynarodowego zespołu, w którym brali udział także polscy badacze.

W projekcie uczestniczyło blisko 250 naukowców z całego świata. Wśród nich byli też Polacy, m.in. dr Mariola Paruzel-Czachura z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Arkadiusz Urbanek z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Michał Białek z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Adrian Dominik Wójcik z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr Olga Białobrzeska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. W badaniu testowano skuteczność różnego rodzaju interwencji psychologicznych i sposobów mówienia o zmianach klimatu, mających na celu wypracowanie postaw wspierających politykę klimatyczną.

Użyte narzędzie – Climate Intervention Webapp – uwzględnia różne zmienne osób badanych w wielu krajach, takie jak narodowość, ideologię polityczną, wiek, płeć, wykształcenie czy poziom dochodów. Innowacyjność badania polega na jednoczesnym wykorzystaniu szerokiego wachlarza działań przyjaznych klimatowi i oceny ich skuteczności perswazyjnej. Zawierały one komunikaty o charakterze czysto emocjonalnym (straszenie nadchodzącą katastrofą), naukowym, odwołujących się do mody lub patriotycznego obowiązku czy też aktywność polegającą na napisaniu listu do przyszłych pokoleń dotyczącego działań na rzecz planety.

Choć odpowiedzi różniły się w zależności od szerokości geograficznej czy też zmiennych demograficznych, 86% respondentów uznało zagrożenia związane ze zmianami klimatu za istotne, natomiast 70% wyraziło swoje poparcie dla systemowych lub kolektywnych działań na rzecz ochrony klimatu. Mimo tych podobieństw, ujawniono też pewne różnice w reakcji mieszkańców różnych krajów na komunikaty/zadania różnego rodzaju. I tak na przykład odwołanie do naukowego konsensusu w sprawie zmian klimatu zwiększyło poparcie dla polityki klimatycznej w Rumuniii (o 9%), natomiast zmniejszyło je w Kanadzie (o 5%). Zadanie polegające na napisaniu listu do członka przyszłego pokolenia zwiększyło owo poparcie w takich krajach, jak USA, Brazylia, Ghana, Rosja czy Nigeria, natomiast obniżyło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Indiach.

Testowane elementy w różnym stopniu przyczyniały się również do gotowości uczestników badania do dzielenia się informacjami o zmianach klimatu w mediach społecznościowych, szczególny wzrost takiej gotowości następował po zapoznaniu się z katastroficznymi doniesieniami na temat zmian klimatów (nazywanych przez autorów badania „gloom and doom”).

Dzięki przeprowadzonemu badaniu udało się określić skuteczność działań proekologicznych w ogóle, jak i w odniesieniu do różnych publiczności, a także złożoności oczekiwanych działań. Okazuje się, że taktyka zastraszania jest właściwa dla zadań wymagających niewielkiego wysiłku, nie jest jednak skuteczna w odniesieniu do zadań wymagających większego zaangażowania (udostępnianie treści w mediach społecznościowych vs. sadzenie drzew). Ujawniono też różnice między osobami posiadającymi różne przekonania wyjściowe. Daje to istotną wskazówkę dla decydentów i ich rzeczników dotyczącą tego, w jaki sposób powinni dostosowywać swoje działania na rzecz klimatu w zależności od cech odbiorców oraz oczekiwanych rezultatów.

źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)