Aktualności
Badania
02 Lutego
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2022-02-02

Jaka jest toksyczność gleb na miejskich działkach?

Czy rośliny hodowane na działkach są zdrowe? Sprawdzi to doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który będzie badał toksyczność gleb miejskich terenów ogrodowych.

Tereny ogrodowe w miastach stanowią nie tylko miejsce do wypoczynku, ale są także wykorzystywane do uprawy roślin ozdobnych, warzyw i owoców. Domowo uprawiana żywność zdaje się być zdrowa, ale gleby terenów miejskich często są zanieczyszczone przez pierwiastki śladowe czy skażone w wyniku działalności przemysłowej. Mogą w nich występować potencjalnie toksyczne pierwiastki, takie jak ołów, miedź, kadm, cynk czy arsen. Rośliny uprawiane w ogródkach działkowych, które powstały na terenach poprzemysłowych, pobierając te pierwiastki z gleby mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia i życia ludzi oraz ryzyko ekologiczne.

W krajach rozwijających się ludzie spożywają ok. 300-500 gramów warzyw na dzień. Warto więc monitorować jakość tych roślin, uwzględniając obecność substancji potencjalnie szkodliwych, do których należy zaliczyć m.in. metale ciężkie. Im bardziej zanieczyszczone jest środowisko w miejscu, gdzie rośliny są uprawiane, tym większe ilości zanieczyszczeń wykrywa się w warzywach i owocach – tłumaczy Dariusz Gruszka ze Szkoły Doktorskiej UPWr, podkreślając, że jednak nie wszystkie obecne w glebie pierwiastki śladowe są dla roślin dostępne.

Niektóre warunki glebowe sprawiają, że pierwiastki występują w formie nierozpuszczalnej i rośliny nie są w stanie pobrać je z gleby w niebezpiecznych ilościach. Ale na przykład przy zmianie pH gleby na odczyn kwaśny, większość metali ciężkich staje się łatwo dostępna dla roślin, co powoduje wzrost ryzyka ich toksyczności.

Ekotoksyczność i biodostępność

W swoim doktoracie Dariusz Gruszka planuje zbadać zbadać biodostępność, czyli to, w jakim stopniu zawarte w glebach ogrodowych pierwiastki śladowe są pobierane przez rośliny w nich hodowane, oraz ekotoksyczność, czyli ich toksyczność dla organizmów żywych. Swoje badania będzie prowadził w glebach miejskich terenów ogrodowych Wrocławia, Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i Złotego Stoku. Zaś analizy przez niego prowadzone obejmą właściwości gleb, warunki środowiskowe i działania osób uprawiających badane ogródki.

Czasem działkowcy-amatorzy nie stosują dobrych praktyk rolniczych, co często pogarsza jakość uprawianych roślin. Choć większość pierwiastków śladowych jest lepiej przyswajana przez rośliny w glebie o odczynie kwaśnym, to na przykład arsen jest metaloidem, który staje się łatwo przyswajalny w glebie o odczynie alkalicznym. Nie wiedząc tego, działkowiec może doprowadzić do zwiększenia biodostępności pierwiastków, tym samym narażając siebie i swoich bliskich. Dlatego chcę dokładnie sprawdzić między innymi, jak wilgotność, pH gleb czy stosowane nawozy wpływają na przyswajalność metali ciężkich – zapowiada doktorant.

Przeprowadzona przez niego analiza jakości gleb i warzyw uprawianych na działkach miejskich, głównie tych spożywanych na surowo, np. sałaty czy szpinaku, pozwoli sprawdzić, czy żywność produkowana na tych terenach stanowi zagrożenie dla ludzi.

A dlaczego gleby?

Już podczas studiów Dariusz Gruszka brał udział w wielu projektach związanych z badaniami ekosystemu. Został nawet laureatem pierwszej edycji konkursu „Młode Umysły – Young Minds Project”. Zdobył wówczas dofinansowanie na swój pierwszy projekt dotyczący badań nad ekotoksycznością gleb w rejonach dawnego górnictwa rud arsenu. Zakończyły się publikacją, która otworzyła mu drogę do Szkoły Doktorskiej.

źródło: UPWr

Dyskusja (0 komentarzy)