Aktualności
Badania
19 Września
Fot. Krzysztof Hałagan
Opublikowano: 2019-09-19

Jeden z czternastu polskich MABów rozpoczyna działalność na Politechnice Łódzkiej

Na Politechnice Łódzkiej powołano Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Jednostka powstała przy współpracy z niemieckim Instytutem Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji.

To jedna z czternastu Międzynarodowych Agend Badawczych w Polsce. Na pierwszy okres działań ICRI-BioM przewidziano finansowanie w wysokości 1,5 mln zł, zaś na cały projekt wstępnie przeznaczono 31 mln zł.

– W najbliższym czasie działalność naukowa Centrum będzie koncentrować się na badaniach materiałów do enkapsulacji leków. W tym zakresie planujemy współpracę z polską firmą farmaceutyczną ADAMED Pharma S.A., której prezes, dr Maciej Adamkiewicz, jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICRI-BioM. Okres ten jest również poświęcony na wyłonienie, w drodze międzynarodowego konkursu, pierwszego dyrektora jednostki – mówi prof. Piotr Paneth, dyrektor ds. organizacji działalności naukowej, dodając, że głównym polem zainteresowań naukowców skupionych w ICRI-BioM będą badania polimerów i biocząsteczek metodami doświadczalnymi i teoretycznymi w kierunku pozyskiwania nowych materiałów. Do przewidywania ich właściwości zostaną wykorzystanie nowoczesne metody obliczeniowe.

Koncepcja stworzenia centrum badawczego łączącego biotechnologię i nanotechnologię sięga roku 2008. Ówczesny rektor PŁ, prof. Stanisław Bielecki, wraz z prof. Krzysztofem Matyjaszewskim z Carnegie Mellon University w Pittsburghu podjęli próbę utworzenia w Łodzi zaawansowanego interdyscyplinarnego centrum badawczego, nazwanego Europejskim Centrum Bio- i Nanotechnologii (ECBNT). Do Rady Doradczej EBCNT zaproszono kilku wybitnych naukowców z wiodących europejskich ośrodków badawczych, a prof. Matyjaszewski został jej przewodniczącym. W przygotowanie tego bardzo ambitnego projektu zaangażowani byli badacze z większości wydziałów Politechniki, a główną rolę odegrał zespół młodych naukowców z Katedry Fizyki Molekularnej, kierowany przez prof. Jacka Ulańskiego. Ponieważ projekt EBCNT w pierwotnej formie nie uzyskał finansowania, postanowiono zrealizować jego główne elementy, jako nową część łódzkiego Technoparku. Po tak znacznym rozszerzeniu został on przemianowany na Bionanopark.

Kiedy ogłoszono konkurs Teaming for Excellence w ramach programu UE „Horyzont 2020” wybrano obecną nazwę projektu: ICRI-BioM. Został on opracowany przez konsorcjum badawcze prowadzone przez Politechnikę Łódzką i obejmował Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk oraz dwa Instytuty Maxa Plancka. Zgodnie z polskimi przepisami konsorcjum złożyło również wniosek o dopełniające fundusze w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Niestety obie aplikacje nie powiodły się, podobnie jak druga aplikacja do programu Teaming for Excellence. Sukcesem zakończyło się natomiast kolejne zgłoszenie prof. Klausa Muellena (MPIP) i prof. Piotra Panetha (PŁ) do konkursu MAB PLUS. Wszystkie te propozycje mają wspólną nazwę ICRI-BioM. Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak, w uzgodnieniu z grantobiorcami postanowił, że najlepszym rozwiązaniem będzie ulokowanie ICRI-BioM w Politechnice. W związku z tym powołana w czerwcu jednostka ICRI-BioM będzie działać w ramach struktury prawnej naszej uczelni.

ICRI-BioM i pozostałe 13 MABów mają stać się wiodącymi w kraju jednostkami badawczymi z międzynarodową kadrą realizującą badania w najnowocześniejszych kierunkach badawczych.

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)