Aktualności
Badania
06 Kwietnia
Fot. Marek Motylewicz
Opublikowano: 2021-04-06

Jeździć bezpieczniej i ciszej

Naukowcy z Politechniki Białostockiej i Politechniki Gdańskiej chcą opracować innowacyjną nawierzchnię poroelastyczną SEPOR. Zapewni ona lepszą przyczepność na drodze i mniejsze natężenie hałasu.

Innowacyjna nawierzchnia poroelastyczna SEPOR to szansa na bardziej bezpieczną i proekologiczną jazdę. Nad rozwiązaniem pracuje konsorcjum, w skład którego wchodzą: Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska i Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

W literaturze technicznej funkcjonuje nazwa „nawierzchnia poroelastyczna”, a w rzeczywistości dotyczy to górnej warstwy nawierzchni, głównie warstwy ścieralnej. Mówiąc w najbardziej uproszczony sposób – cechą charakterystyczną mieszanki poroelastycznej wbudowanej w nawierzchnię jest zawartość wolnych przestrzeni powyżej 20% i zawartość w jej składzie powyżej 20% (wagowo) granulatu gumowego, który zastępuje kruszywo mineralne – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Transportu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej.

Taka nawierzchnia zapewnia uczestnikom ruchu drogowego lepszą przyczepność, a rozpędzone pojazdy emitują do 10dB mniejsze natężenie hałasu. Nawierzchnia poroelastyczna to także bardziej bezpieczne rozwiązanie niż tradycyjne warstwy ścieralne. Charakteryzuje się korzystnymi właściwościami w sytuacji palenia się paliwa rozlanego na drodze. Naukowcy zbadają jej właściwości akustyczne, poziom hałasu, jaki generuje, wodoprzepuszczalność, właściwości przeciwpoślizgowe.

Na pewno nie będzie to technologia do zastosowania na wszystkich drogach. Jest to związane z jednej strony ze stosunkowo trudną technologią wytworzenia i wbudowania mieszanki oraz wyższym jej kosztem w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. Przewidujemy stosowanie nawierzchni poroelastycznej w szczególnych miejscach, na przykład w tunelach (z punktu widzenia mniejszej palności) czy na odcinkach dróg w otoczeniu których położone są obiekty wymagające znaczącego obniżenia hałasu (o minimum 10 dB) i braku możliwości zastosowania innych zabezpieczeń przeciwhałasowych – mówi prof. Gardziejczyk.

Projekt pt. „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa SEPOR” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG1.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)