Aktualności
Badania
27 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-03-27

Już ponad sto jednostek w sieci podkarpackich laboratoriów

Ponad sto laboratoriów, w zdecydowanej większości uczelnianych, zrzesza obecnie Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. To jedyne taka inicjatywa w Polsce, która integruje potencjał pracowni z regionu, doskonali kompetencje personelu jednostek badawczych oraz udostępnia wiarygodną i aktualną informację o gotowych do realizacji usługach.

Sieć powstała cztery lata temu. Jej celem jest integracja laboratoriów, identyfikacja ich potencjału, praca nad podnoszeniem kompetencji przedstawicieli tych jednostek badawczych, głównie w zakresie ich gotowości świadczenia usług dla firm. PSLBiW skupia laboratoria badawcze i wzorcujące, publiczne i prywatne, akredytowane i nieakredytowane, zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Obecnie do sieci należą 102 laboratoria, w tym 77 z podkarpackich uczelni i 25 komercyjnych. Jednostki badawcze zrzeszone w PSLBiW mogą korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń, webinarów i spotkań. Laboratoria, które są gotowe do wykonywania usług badawczych, mogą umieścić swoją ofertę na portalu: badania.pcinn.org. To miejsce, gdzie w łatwy sposób można sprawdzić dostępność poszukiwanej usługi badań lub wzorcowań.

Zakres oferowanych przez Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących badań obejmuje takie dziedziny nauki, jak elektromechanika, materiałoznawstwo, budownictwo czy medycyna. Na portalu można zlecić badanie kompatybilności elektromagnetycznej, zlecić zaawansowaną diagnostykę chemiczną (m.in. badania polimerów, analizę pierwiastków metalicznych z wykorzystaniem technik absorpcyjnej spektrometrii atomowej), badania biologiczne i biochemiczne, badania mikrobiologiczne, badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne, także badania akustyczne i drgań, badania mechaniczne (m.in. obiektów budowlanych i materiałów budowlanych).

Portal uruchomiliśmy w połowie 2020 roku. Do dzisiaj zebrał kilkadziesiąt zapytań o różnego rodzaju badania. W pełni udało się zrealizować, albo przynajmniej przygotować ofertę dla pytającego, w przypadku 40 zapytań. Reszta – to nasza wiedza o tym, jakiego sprzętu, jakich usług badawczych brakuje na Podkarpaciu. Być może niektóre laboratoria będą w stanie doposażyć się w potrzebne i poszukiwane urządzenia, przeszkolić kadrę i w ten sposób powoli uzupełniać luki na tym rynku. Uzupełnieniem  takiego rozwiązania ma być Centrum Badań i Certyfikacji – miejsce, gdzie w akredytowanych laboratoriach będzie można zlecić te badania, których do tej pory brakuje w regionie – zapowiada Anna Smyk, zastępca koordynatora PSLBiW.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)