Aktualności
Badania
15 Listopada
Fot. Irina i Evgeny Galuskinowie
Opublikowano: 2023-11-15

Karwowskiit – nowy minerał odkryty przez badaczy UŚ

Pod koniec października Komisja Nowych Minerałów, Nomenklatury oraz Klasyfikacji przy Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej zatwierdziła nowy minerał karwowskiit. Jego odkrywcami są naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Minerał o idealnym wzorze Ca9Mg(Fe2+0.5□0.5)(PO4)7 (IMA2023-080) został nazwany na cześć prof. dr. hab. Łukasza Karwowskiego (1945–2022) – wieloletniego pracownika Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego mineraloga, odkrywcy dwóch nowych minerałów fosforanowych znalezionych w meteorycie Morasko. Był on także założycielem, a następnie prezesem oraz pierwszym (i jak dotąd jedynym) prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Prof. Karwowski należał do najlepszych badaczy meteorytów, w szczególności fosforanów, pośród których najbardziej typowym jest niespotykany na Ziemi merrillit.

Nowy minerał został znaleziony w Jordanii w okolicach miasta Al Qatrana. Karwowskiit należy do grupy merrillitu i jest swoistym ziemskim „meterorytowym” minerałem. Współwystępuje z nikelfosfidem (Ni,Fe)3P, znajdowanym dotąd tylko w meteorytach. Na zdjęciu z mikroskopu skaningowego są pokazane trygonalne kryształy karwowskiitu. To pierwsze znalezione dobrze wykształcone kryształy minerały grupy merrillitu.

Autorami odkrycia są naukowcy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Evgeny Galuskin i prof. dr hab. Irina Galuskina z Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz prof. dr hab. inż. Joachim Kusz i dr Maria Książek z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych. Współpracowali z nimi także Yevgeny Vapnik z Uniwersytetu Ben-Guriona w Izraelu oraz dr Grzegorz Zieliński z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

źródło: UŚ

 

Dyskusja (0 komentarzy)