Aktualności
Badania
26 Grudnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2018-12-26

Kolejna linia badawcza w krakowskim synchrotronie

Porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris a Uniwersytetem Nauk Stosowanych Hochschule Niederrhein oraz Instytutem Promieniowania Synchrotronowego w Tajlandii podpisano 18 grudnia w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem powołanego konsorcjum jest zaprojektowanie oraz wytwarzanie komponentów i oprogramowania planowanej linii eksperymentalnej i jej stacji badawczej.

Przyszła linia spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego będzie dostarczać fotony o szerokim zakresie energii, co pozwoli przeprowadzać pomiary na krawędziach absorpcji wielu pierwiastków. Stacja badawcza będzie zatem przeznaczona do badań materiałowych zarówno o charakterze podstawowym, jak i aplikacyjnym.

Zagraniczni partnerzy krakowskiego synchrotronu to doświadczeni badacze wykorzystujący od wielu lat tę zaawansowaną technikę badawczą. Tajlandzki instytut jest operatorem Siam Photon Laboratory – pierwszego synchrotronu w tym azjatyckim kraju. Z kolei stronę niemiecką reprezentowali przede wszystkim przedstawiciele tamtejszego Instytutu Badań Powierzchniowych. Liderem i głównym inwestorem projektu jest Hochschule Niederrhein, któremu NCPS Solaris zagwarantuje preferencyjny dostęp do przyszłej linii badawczej. W przeważającej części aparatura służyć będzie polskiemu środowisku naukowemu i udostępniana będzie na drodze otwartych konkursów.

Sygnatariuszami dokumentu byli prof. Hans-Henning von Grünberg, prezydent niemieckiej uczelni, prof. Sarawut Sujitjorn, dyrektor tajlandzkiego instytutu, oraz prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Udostępnienie nowej linii eksperymentalnej w krakowskim synchrotronie powinno nastąpić w perspektywie 2 lat.

Łukasz Wspaniały

Dyskusja (0 komentarzy)