Aktualności
Badania
09 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-07-09

Kolejny duży grant dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP

Mechanizm oddziaływania probiotyków i prebiotyków na zdrowotność jelit i wydajność organizmu kury będzie przedmiotem badań naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Na ich realizację otrzymali ponad 2,2 mln zł z Narodowego centrum Nauki.

Przyznany grant jest efektem dotychczasowych osiągnięć Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy w rozwijaniu badań nad wczesną stymulacją rozwoju embrionalnego na modelu kury domowej.

– Wiadomo, że zdrowie zwierzęcia ma swoje odzwierciedlenie w kondycji wewnętrznych organów i fizjologii. Zwraca uwagę znaczący brak informacji na temat interakcji komórek jelita z bakteriami probiotycznymi i efektów tych oddziaływań, np. informacji o tym, co wpływa na zdolność probiotyków do produkcji nowych grup bioaktywnych metabolitów (postbiotyków, lantibiotyków i neurotransmisterów) w organizmie gospodarza – wyjaśnia dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka.

Celem prac badawczych jej zespołu jest dostarczenie nowej wiedzy na temat mechanizmów funkcji probiotyków i prebiotyków w jelicie, poprzez wczesną stymulację mikrobiomu in ovo. Projekt OVOBIOM został zakwalifikowany do pełnego finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w kwocie 2 207 760 zł.

W jego ramach zaplanowano szczegółowe analizy interakcji prebiotyków i probiotyków z komórkami jelit. Badania będą obejmować cały przekrój rozwojowy ptaków, czyli etap zarodka, wyklutego pisklęcia i dorosłego ptaka. Naukowcy dokonają identyfikacji swoistych markerów aktywności metabolicznej probiotyków, w trakcie hodowli in vitro bakterii w pożywce z dodatkiem prebiotyków. Owe znaczniki probiotyków w pożywce określane są również mianem metabolicznych ‘odcisków stopy’ (ang. footprints). Jedna z hipotez zakłada, że te same markery będą zidentyfikowane w tkance kury, po podaniu identycznego probiotyku in ovo. Obrazu tych interakcji dopełnią wyniki uzyskane z wykorzystaniem nowego modelu 3D tkanki jelita kurzego in vitro. W projekcie przewidziano badania metagenomowe, transkryptomiczne (ekspresja genów) i proteomiczne, których wyniki będą integrowane z użyciem zaawansowanych narzędzi bioinformatycznych.

W celu zrealizowania badań zawiązano interdyscyplinarną i międzynarodową sieć współpracy, z zaangażowaniem wybitnych zespołów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego, EURECAT Technology Centre of Catalonia, Waterford Institute of Technology, Teagasc Agriculture and Food Development Authority oraz Uniwersytetu Molise.

To kolejny duży grant dla badaczy z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP. Miesiąc temu znaleźli się w gronie beneficjentów konkursu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks finansowanego z programu Horyzont 2020. Celem projektu „MonoGutHealth – Training and research for sustainable solutions to support and sustain gut health and reduce losses in monogastric livestock” jest opracowanie naturalnych, zrównoważonych rozwiązań do wdrożenia w produkcji zwierząt gospodarskich (drobiu i świń), które mają przyczynić się do poprawy zdrowia układu jelitowego, a co za tym idzie ich dobrostanu, znacznego ograniczenia stosowania środków medycznych i ograniczenia strat w produkcji. Udział w przedsięwzięciu weźmie łącznie 29 ośrodków badawczych i przemysłowych. To pierwszy grant MSCA realizowany na bydgoskiej uczelni.

MK, źródło: UTP

Dyskusja (0 komentarzy)