Aktualności
Badania
02 Marca
Fot. Ryszard Stasiewicz
Opublikowano: 2021-03-02

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

Relokacja żubrów na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski i utworzenie tam stada wolnego to jedno z zadań zaplanowanych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym oraz 25 jednostkami Lasów Państwowych.

Stado założycielskie w Lasach Janowskich liczące obecnie 8 żubrów (w tym 4 samice) ma być początkiem subpopulacji składającej się z około 40 osobników. Przewiezione na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski zwierzęta pochodzą z populacji w Puszczy Boreckiej będącej pod opieką Nadleśnictwa Borki oraz z rezerwatu Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór. Transportowane są w drewnianych skrzyniach zapewniających im bezpieczeństwo w czasie podróży. Warto dodać, że takie skrzynie są używane do transportu żubrów od początku restytucji tego gatunku. Po przyjeździe na miejsce zwierzęta wypuszczane są do specjalnej zagrody aklimatyzacyjnej, gdzie adaptują się do nowych warunków i obserwowane są przez opiekunów. Po kilku tygodniach żubry mogą zostać wypuszczone z zagrody na wolność.

Jako pierwsza z Borek przyjechała 8-letnia krowa i jej 7-miesięczne cielę – byk. W nocy z 19 na 20 stycznia krowa wraz z cielęciem wyłamała ogrodzenie i wyszła na wolność. Nie wiadomo czym spowodowana była ta ucieczka. Możliwe, że wypłoszyły ją wilki. Wiadomo, że spłoszony żubr jest w stanie sforsować niemal każdą przeszkodę. Żubry są nie tylko masywne i silne, ale także potrafią być bardzo szybkie i są zdolne przeskoczyć nawet dwumetrowe ogrodzenie. Leśnicy są w stanie śledzić miejsce przebywania żubrów „uciekinierów”, ponieważ krowa wyposażona jest w obrożę telemetryczną z nadajnikiem GPS. Krowa i jej cielę przebywają w pobliżu zagrody, korzystają z wyłożonej dla nich karmy i zajmują niewielki areał. Po początkowych dłuższych spacerach, obecnie poruszają się w obszarze czterech oddziałów.

W kolejnych dniach przyjeżdżały następne transporty z żubrami z Nadleśnictwa Borki. Takie etapowe przywożenie zwierząt z Nadleśnictwa Borki, wynika z możliwości tamtejszej odłowni żubrów. Pod koniec stycznia dojechały ostatnie żubry z Nadleśnictwa Kobiór (2 młode samce). W zagrodzie adaptacyjnej przebywało razem 6 osobników, 9-letnia krowa z nadajnikiem GPS oraz jej cielę, 4-letnia krowa i 3 młode byki. Wszystkie żubry przyzwyczajały się do nowych, zimowych warunków w Lasach Janowskich. Po 5 tygodniach adaptacji stado opuściło zagrodę aklimatyzacyjną. Opiekunowie mogą śledzić żubry poprzez sygnał nadawany z obroży telemetrycznej. Niebawem dowiemy się także, czy krowa z cielęciem, która jako pierwsza wyszła z zagrody, dołączy do reszty stada.

Relokacja żubrów na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski i utworzenie tam stada wolnego to jedno z zadań zaplanowanych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym oraz 25 jednostkami Lasów Państwowych. Koordynatorką ze strony uczelni jest prof. Wanda Olech z Instytutu Nauk o Zwierzętach, która wraz z zespołem od wielu lat realizuje badania naukowe wspierające czynną ochronę żubra w Polsce.

Obecny projekt swoim zasięgiem obejmuje 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku w 8 województwach oraz kluczowych zagród hodowlanych. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony gatunku. Najistotniejsze jest zadbanie o dobrostan populacji poprzez zarządzanie nią, bieżące monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego zwierząt, obsługę stad wolnych, w tym profilaktykę i obsługę lekarsko-weterynaryjną. Niebywale istotne dla ochrony gatunku jest także łagodzenie sytuacji konfliktowych związanych z obecnością żubrów, w ramach projektu realizowane poprzez np. dzierżawę łąk na obrzeżach BPN oraz edukację społeczeństwa w zakresie postępowania z napotkanymi osobnikami, jak również edukację rolników odnośnie sposobów zapobiegania szkodom.

źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)