Aktualności
Badania
16 Listopada
Opublikowano: 2017-11-16

Komunikacja bez słów

Projektowanie nowych urządzeń czy aplikacji ułatwiających proces komunikowania się osób niepełnosprawnych ze światem to zadanie przeznaczone dla wielu różnych instytucji. Politechnika Opolska zasiliła grono podmiotów zaangażowanych włączając się w projekt „Badanie możliwości wykorzystania masowo produkowanych kontrolerów gier i metod rozpoznania mimiki twarzy do sterowania komputerem osobistym przez osoby niepełnosprawne z ograniczoną sprawnością ruchową wszystkich kończyn na przykładzie systemu Face Controller wykorzystującego kontroler Microsoft Kinect”, realizowany razem ze Stowarzyszeniem na rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia.

Opolska uczelnia otrzymała w tym celu do użytkowania i testowania egzemplarze urządzenia Face Controller. Urządzenie to przejdzie fazę weryfikacyjną podczas zajęć na różnych kierunkach, nie tylko na tych ściśle związanych z informatyką. Chodzi o to, by jak najliczniejsze grono studentów mogło zapoznać się z rozwiązaniami usprawniającymi korzystanie z komputera przez osoby niepełnosprawne, podkreśla dr inż. Krzysztof Wróbel z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, opiekun pracowni komputerowej, w której zainstalowana została aparatura. Poza tym producent Face Controller liczy na uzyskanie od użytkowników informacji zwrotnej, co pozwoli nie tylko na wyeliminowanie ewentualnych błędów w oprogramowaniu, ale także na usprawnienie jego działania.

Cały proces dydaktyczny związany z wykorzystaniem kontrolera powierzony został dr inż. Aleksandrze Kawale-Janik, która w swoim dorobku naukowym posiada już doświadczenie z interfejsami mózg-komputer. Badaczka podkreśla, że jej zadaniem jest uwrażliwienie studentów na potrzeby odbiorów projektowanych przez nich aplikacji czy stron internetowych. Tylko w ten sposób bowiem stworzyć można produkt, z którego bez problemu korzystać będą użytkownicy dysponujący zróżnicowanym potencjałem wiedzy technologicznej oraz ci, dla których na przykład uderzenie w klawiaturę, kliknięcie myszką czy wykorzystanie mimiki jest jedyną możliwością kontaktu ze światem.

az

(źródło: po.opole.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)