Aktualności
Badania
04 Października
Opublikowano: 2021-10-04

Konkurs na badania dotyczące bioróżnorodności

Do końca listopada trwa nabór wniosków do konkursu BiodivERsA+ na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności – BiodivERsA+ jest następcą sieci BiodivERsA. Powołane zostało w ramach II filaru programu ramowego Horyzont Europa. Będzie współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej. Ma stanowić europejską platformę skupiającą krajowe oraz regionalne programy badań i innowacji na rzecz ochrony i wzmacniania bioróżnorodności na Ziemi. Polska znajduje się wśród 33 krajów członkowskich tej sieci, a instytucją partnerską jest Narodowe Centrum Nauki.

W piątek, 1 października, 45 organizacji finansujących naukę ogłosiło wspólny konkurs na projekty badawcze w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności. O finansowanie w nim mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Królestwo Niderlandów, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy). Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Pierwszy konkurs „Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea” obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection, and preserving genetic diversity,
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs,
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć ekosystemów lądowych, wodnych i morskich. Konkurs składa się z dwóch etapów. W I wraz z partnerami zagranicznymi należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals). Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals): 30 listopada 2021 r.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro. Środki mogą być przeznaczone na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania nastąpi na przełomie września i października 2022 roku. Rozpoczęcie realizacji projektów zaplanowano w terminie 1 grudnia 2022 – 1 kwietnia 2023 r.

We wtorek, 5 października, Narodowe Centrum Nauki oraz Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące pierwszego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze ogłoszonego przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności. Uczestnicy będą mogli usłyszeć wystąpienia przedstawicieli partnerstwa oraz NCN dotyczące działalności sieci, obszarów tematycznych i wymogów konkursowych, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. Gościem spotkania będzie także przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Krajowego Punktu Kontaktowego, który zaprezentuje pozostałe partnerstwa powstające w klastrze 6. Horyzontu Europa.Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na badania i innowacje dotyczące bioróżnorodności. Webinarium odbędzie się 5 października o godz. 10:00.

Program spotkania

Rejestracja za pomocą formularza

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)