Aktualności
Badania
08 Września
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2021-09-08

Kosmetyki z… biomasy

Kosmetyki naturalne na bazie ekstraktów z wytłoków z marchwi czy bioplastiki z resztek ziemniaczanych – między innymi takie mogą być zastosowania biomasy, do tej pory uważanej za bezużyteczny odpad. To rezultat badań prowadzonych przez międzynarodowy zespół z udziałem naukowców z Politechniki Gdańskiej.

Uczelnia była jednym z partnerów projektu projektu BioBIGG: Bioekonomia w Obszarze Południowego Bałtyku. Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych. Z ramienia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa za przedsięwzięcie odpowiadał prof. Dariusz Mikilewicz z Instytutu Energii, prorektor PG ds. rozwoju i organizacji.

Cel projektu to włączenie dotychczas niewykorzystanych i nowych zasobów biomasy, w szczególności odpadów z łańcucha przetwórstwa spożywczego, takich jak produkcja zbóż (słomy), cukru, warzyw, drewna oraz przemysłu przetwórczego. Mogą one być przetworzone do szeregu produktów spożywczych lub niespożywczych, poprawiających wykorzystanie biomasy, która bezpowrotnie byłaby stracona – – wyjaśnia prof. Dariusz Mikielewicz.

Materiały i ich elementy pochodzące z tych łańcuchów wartości mogą być przekształcane w wiele innowacyjnych produktów spożywczych i nieżywnościowych. Projekt BioBIGG określił, wskazał i przygotował najbardziej innowacyjne i ekonomicznie atrakcyjne możliwości pilotażowe i inwestycje, widziane w perspektywie transgranicznej.

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

BioBIGG tworzył również działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają zaspokoić ich potrzeby. Jak podkreślają uczestnicy, z jednej strony obserwuje się coraz większe zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw bioekonomią i produktami uzyskanymi na bazie konwersji biomasy. Z drugiej – wielu z nich brakuje wiedzy na temat bioekonomii i konkretnych rozwiązań, duża część nie posiada też zdolności innowacyjnych.

Projekt BioBIGG miał za zadanie zmobilizować potencjał innowacyjny, związany z niewykorzystywanymi zasobami biologicznymi w łańcuchach rolno-przemysłowych na obszarze Południowego Bałtyku. Chodziło o zwiększenie zdolności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw poprzez transgraniczne przekazywanie wiedzy, działania doradcze oraz przygotowanie projektów pilotażowych i inwestycji – wylicza prof. Mikielewicz.

Bioekonomia a małe i średnie przedsiębiorstwa w innych krajach

Przypomnijmy, że bioekonomia to produkcja i wykorzystanie zasobów biologicznych, innowacyjne procesy biologiczne i zasady zapewniające produkcję w zrównoważony sposób, a także produkty przemysłowe i energetyczne. Tym samym może być opisana jako kolejna fala rozwoju gospodarczego, kształtująca społeczeństwo po epoce paliw kopalnych, w którym wprowadzane są nowe materiały i produkty z biomasy. Na tym tle bioekonomia i jej zasoby biologiczne stanowią unikalną platformę dla innowacji i możliwości biznesowych. W wielu krajach małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowymi instytucjami wpływającymi na innowacje na bazie biomasy. Konieczne jest jednak nakierowanie przedsiębiorstw i innych podmiotów do uczestnictwa w rozwoju bioekonomii na obszarze południowego Bałtyku.

Wizyty studyjne

Jeśli chodzi o regiony południowego Bałtyku, istnieje wiele podobieństw. Wszyscy partnerzy projektu, koordynowanego przez uniwersytet w duńskim Roskilde, mają duży udział w rolnictwie, a w obszarach miejskich i aglomeracjach znajdują się zakłady produkcji żywności i zakłady chemiczne.

Podczas realizacji projektu BioBIGG, zespół przeprowadził szereg wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwarzających szeroko pojętą biomasę, takich jak: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie; Browar Kaszubski w Bytowie; Zakład Pieczarki Mazurskie Fedor w Użrankach; Cukrownia w Malborku, Tartak Sylvadrewno w Wielu czy Biogazownia w Mełnie. Efektem są opracowania dotyczące możliwego wykorzystania biomasy, postrzeganej dotychczas jako odpad. Grupa z Instytutu Energii PG stworzyła:

  • niskoalkoholowy odżywczy napój z dużą zawartością błonnika i białka roślinnego: nowy sposób wykorzystania młóta przez małe lokalne browary;
  • technologię produkcji kosmetyków naturalnych na bazie ekstraktów z wytłoków z marchwi;
  • sposób na zagospodarowanie podłoża popieczarkowego;
  • technologię produkcja hydrolizatu keratyny z piór drobiowych;
  • technologię produkcji bioplastików z odpadów ziemniaczanych;
  • analizę możliwości zagospodarowania nadmorskich łąk solnych pod kątem ich innowacyjnego wdrażania skutkującego rozwojem biogospodarki w Polsce.

Najnowsza wiedza z zakresu przetwarzania biomasy została wymieniona między regionami. Ponadto propozycje innowacyjnych produktów, a także konkretne propozycje innowacyjnych produktów, procesów i możliwości biznesowych zostały rozpowszechnione wśród przedsiębiorstw i innych podmiotów ze Szwecji, Danii, Polski i Niemiec.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)