Aktualności
Badania
12 Września
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2022-09-12

Krakowscy naukowcy opracowali polimerowe implanty do brachyterapii nowotworów oka

Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej wspólnie z fizykami medycznymi i lekarzami ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie opracowali technologię druku 3D wkładek polimerowych do aplikatorów ocznych. Rozwiązania tego typu stosowane są w terapii guzów wewnątrzgałkowych, w tym nowotworów złośliwych oczu – czerniaków naczyniówki.

Współpraca pomiędzy AGH a SU trwa od ponad roku. Impulsem do podjęcia działań między obydwoma zespołami naukowców były braki na rynku materiałów medycznych oraz przerwy w dostawach wkładek do aplikatorów ocznych. Prowadziło to do tego, że leczenie pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową gałki ocznej było bardzo utrudnione, a jedyna w Polsce terapia dotychczas stosowana i skuteczna (95 proc. skuteczności) niemożliwa do systematycznej realizacji. Celem zespołu lekarzy, fizyków medycznych i inżynierów materiałowych było stworzenie własnej, powtarzalnej technologii wytwarzania wkładki polimerowej w jak najkrótszym czasie, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców oraz poprawa właściwości użytkowych wkładek polimerowych z jednoczesną możliwością natychmiastowego wdrożenia wynalazku do terapii leczenia nowotworów oka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Rozwiązanie jest efektem współpracy zespołów z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W wyniku prowadzonych wspólnie prac naukowcom udało się wdrożyć technologię druku 3D wkładek polimerowych do aplikatorów ocznych. Aplikatory stosowane są w terapii guzów wewnątrzgałkowych, w tym nowotworów złośliwych błony naczyniowej – czerniaków naczyniówki. Wkładka polimerowa umożliwia stałe umieszczenie promieniotwórczych ziaren izotopu jodu w aplikatorze ocznym, przez co napromienianie nowotworu wewnątrzgałkowego jest bardzo precyzyjne, powtarzalne, a przede wszystkim skuteczne – informuje w komunikacie Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Terapia z wykorzystaniem aplikatorów ocznych, powszechnie stosowana od wielu lat, polega na właściwym oznaczeniu lokalizacji guza w gałce ocznej, naszyciu aplikatora na powierzchnię gałki ocznej na czas zaplanowany przez fizyków medycznych i lekarzy, a następnie usunięciu aplikatora.

Naszym zadaniem było przede wszystkim opracowanie polimerowego aplikatora, który będzie mógł być szybko wdrożony do terapii i będzie spełniać wszystkie założenia – wyjaśnia dr inż. Piotr Szatkowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W pierwszym etapie stworzono projekt dotychczas stosowanego aplikatora z uwzględnieniem i jednoczesnym poprawieniem geometrii żłobień na ziarna jodu oraz poprawiono szczelność samego aplikatora. Dobrano odpowiednią metodę produkcji, wybrano druk 3D oraz materiał, który spełnia rygorystyczne wymagania dla zastosowań w medycynie. Zastosowanie druku 3D umożliwia stworzenie dowolnych projektów, które można dostosować do wielkości zmiany nowotworowej, co w przyszłości doprowadzi do w pełni zindywidualizowanego procesu leczenia.

Materiał, z którego drukowane są wkładki, jest przeznaczony do zastosowań medycznych. Możliwości, jakie daje technologia druku 3D, uniezależniają Szpital Uniwersytecki w Krakowie od wahań rynku i dostępności wkładek polimerowych w kraju i zagranicą. Nasz szpital nabył odpowiednią drukarkę i rozpoczyna drukowanie opracowanych przez naukowców odpowiednich wkładek polimerowych. Nawiązana współpraca pokazuje jak należy korzystać z wysokiego potencjału naukowego i wdrożeń naukowych projektu do zastosowań klinicznych w krótkim czasie – wyjaśnia prof. Bożena Romanowska-Dixon.

I dodaje, że skuteczność brachyterapii z użyciem 125I (izotopu jodu) w leczeniu nowotworów wewnątrzgałkowych, w tym czerniaka błony naczyniowej, przekracza 90% i jest porównywalna z terapią protonową.

MK, źródło: SU

Dyskusja (0 komentarzy)