Aktualności
Badania
15 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-15

Kształcenie w warunkach wielokulturowych

Czy jesteśmy przygotowani do kształcenia uczniów z rodzin migracyjnych? Odpowiedzi na to pytanie poszukają badacze z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Międzynarodowy projekt badawczy „Model kształcenia nauczycieli do pracy w warunkach różnorodności” jest realizowany na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Celem grantu realizowanego w partnerstwie z Západočeská Univerzita v Plzni (Czechy) jest wypracowanie modelu kształcenia w warunkach inter- i wielokulturowych. Model zostanie upowszechniony wśród nauczycieli wykonujących swój zawód oraz włączony do  programu kształcenia przyszłych nauczycieli – studentów MUP. W ramach projektu zaplanowano badania nauczycieli i rodzin migrantów w Płocku i w Pilźnie, tak by znaleźć odpowiedź na pytanie: na ile szkoła w miastach średniej wielkości przygotowana jest do nauczania uczniów pochodzących z rodzin imigranckich.

Realizacja grantu przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników uczelni zaangażowanych w jego realizację – przede wszystkim dotyczących realizacji projektów i pracy w zespołach międzynarodowych, doskonalenie umiejętności językowych. Grant to także szansa na umiędzynarodowienie dorobku naukowego przez możliwość publikacji międzynarodowych, istotnych z punkt widzenia rozwoju i awansu naukowego.

Po polskiej stronie prace badawcze prowadzić będą: dr hab. Michał Nowosielski, prof. MUP (kierownik projektu), dr Agnieszka Głowala, dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk oraz mgr Anna Zgorzelska. Z kolei czeską stronę reprezentować będą: Josef Slowik Ph.D., Marketa Zachova Ph.D. oraz Dagmar Safrankova Ph.D. Realizację grantu wartego blisko 100 tys. zł zaplanowano do marca 2021 roku.

MK, źródło: MUP

Dyskusja (0 komentarzy)