Aktualności
Badania
08 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-08

Ku demokratyzacji danych i obserwacji w badaniach środowiska wodnego

Demokratyzacja danych i obserwacji w badaniach środowiska wodnego jest głównym przesłaniem nowej „Białej Księgi” opublikowanej właśnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych. Jednym z autorów jest dr hab. Michael Nones z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN.

Problemy związane z wodą wpływają na życie kilku miliardów ludzi i stanowią coroczne wyzwanie oceniane na wiele miliardów dolarów, co znalazło potwierdzenie w kluczowych Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (United Nations Sustainable Development Goals). Zapobieganie bezpośrednim i pośrednim skutkom związanym z nadmiarem lub niedoborem wody wymaga od ekspertów decyzji opartej na wiarygodnych informacjach. Dlatego też obserwacje i pomiary są warunkiem koniecznym postępu naukowego. Obecna tendencja w kierunku otwartej nauki (repozytoria otwartych danych, społeczności otwartego oprogramowania, ogólnodostępne publikacje) jest szansą na demokratyzację danych, musi być jednak wspierana przez zaufanych naukowców, którzy potrafią interpretować dane i są świadomi związanych z tym ograniczeń.

W nowej Białej Księdze IAHR szerokie grono ekspertów z różnych środowisk naukowych, wśród których znalazł się dr hab. Michael Nones z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN,  prezentuje wspólne stanowisko ukierunkowane na  wykorzystanie standardowych oraz nowatorskich metod celem ułatwienia dostępu do obserwacji środowiska wodnego.

Demokratyzację obserwacji i danych rozumiemy jako uzyskanie powszechnego dostępu do informacji przez środowiska naukowe, zainteresowane podmioty oraz ogół społeczeństwa. Przykład stanowi coraz częstsze wykorzystywanie nauki obywatelskiej do monitorowania zagrożeń związanych z wodą, a także rosnąca dostępność do bezpłatnych zdjęć satelitarnych. W czasie zbliżonym do rzeczywistego dostarczają nam one informacji, które mogą być wykorzystane w zarządzaniu rzekami lub reagowaniu kryzysowym – tłumaczy prof. Nones.

Podkreśla przy tym ogromną rolę komunikacji w procesie wymiany i pozyskiwania danych, traktując ją jako pewnego rodzaju wyzwanie.

Komunikacja i współpraca pomiędzy naukowcami jest niezwykle ważna, ale powinna dotyczyć również wszystkich zainteresowanych stron. Przekazywanie informacji pomiędzy różnymi branżami i społecznościami jest niezbędne i można je polepszyć poprzez dostosowanie języka specjalistycznego do zwykłych odbiorców – dodaje.

International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych, IAHR) działa od 1935 roku. Skupia inżynierów i specjalistów pracujących w dziedzinach związanych z naukami o środowisku wodnym. Zakres podejmowanych zagadnień jest bardzo szeroki – obejmuje hydraulikę rzeczną i morską, rozwój zasobów wodnych i ekohydraulikę, inżynierię lodową, hydroinformatykę. IAHR promuje zarówno badania, jak i ich zastosowanie, a tym samym stara się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju, optymalizacji w zarządzaniu światowymi zasobami wodnymi oraz przemysłowymi procesami przepływu.

MK, źródło: IGF PAN

Dyskusja (0 komentarzy)